De doelen die de Stichting zich voor 2006 had gesteld zijn allemaal bereikt. In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke projecten de Stichting in 2006 heeft gerealiseerd.

Allereerst is er in Erumely, in het district Kanjirappally, een nieuw dagcentrum gebouwd. De naam van het centrum is: “Jeevan Jyothi”. Dit betekent “licht van het leven”. Dit centrum wordt momenteel dagelijks door 40 kinderen en jong volwassenen bezocht. Gaarne willen ze uitbreiden door er een 1ste verdieping op te bouwen.
Om de kinderen dagelijks te vervoeren hebben we hen een schoolbus geschonken. Zo is aan een groep jonge mensen met een verstandelijke handicap weer een andere toekomst geboden.
Aan de stichting Alphons Sadan in Aluva is eveneens een schoolbus geschonken. Zij hadden wel voldoende bouwkundige voorzieningen maar te weinig vervoersmogelijkheden. Door onze schenking kunnen dagelijks minimaal 25 kinderen meer naar het centrum komen. Tevens zijn ze met onze steun gestart met fysiotherapie en logopedie. Ook aan de stichting Daya Sadan hebben we fysiotherapie materiaal geschonken.

Naast de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap werden we in de gelegenheid gesteld om aan de oostkust in de deelstaat Andra Pradesh projecten te realiseren. Hier is de bevolking aanzienlijk armer en komt men minder toe om de zorg voor gehandicapte mensen te ontwikkelen. Mede om deze reden hebben we in een afgelegen dorp, Thekkalapadu, een basisschool gebouwd. Vele ouders van de kinderen hier zijn nog analfabeet en hebben als landarbeiders vaak maar een inkomen van € 0,50 per dag. Ook hebben ze slechte watervoorzieningen. Daarom waren we als bestuur extra positief over de mogelijkheid om 20 waterputten te schenken aan de bevolking op het platteland. De putten hebben een brondiepte van soms wel 60 meter waardoor er zuiver water ter beschikking is

In samenwerking met een kerkelijke organisatie van zusters zijn we een klein dagcentrum gestart. Daartoe is er een pand gehuurd in de buitenwijken van Guntur in de deelstaat Andra Pradesh.

Van de mogelijkheid om deel te nemen aan de jaarlijkse reis om het werk te ondersteunen hebben dit jaar 9 mensen gebruikt gemaakt. Zij zagen de sinds 1998 gerealiseerde projecten zoals;Dagcentrum en personele huisvesting DCMR in Trivandrum. Dit nog voordat de stichting was opgericht.Dagcentrum en huisvesting voor 24 uurs zorg bij Mithram. Daarbij behoorde ook een waterput. Ook een schoolbus om de kinderen dagelijks te vervoeren. Dit alles in KanjirikkapillyOndersteuning Cottolengoschool in Fort Cochin met o.a. warmwatervoorziening.Klein dagcentrum Manovikas Kendra opgestart in GunturDagcentrum Jeevan Jyothi in ErumelyOndersteuning dagcentrum Daya Sadan in UdayamperurWaterputten in district GunturSchenking van 21 vissersboten na de Tsunami aan de vissers in NazatpatnamOndersteuning oprichting oudervereniging Care 10 in Ernakulam
Al deze projecten waren door ons vooraf goedgekeurd, financieel beoordeeld en zijn conform afspraak afgerond. Inmiddels hebben we zo een paar honderd kinderen een andere toekomst kunnen bieden met meer perspectief. Daarnaast hebben we ook aan de onderkant van de samenleving in met name Andra Pradesh ontwikkelingssteun kunnen geven.

De gelden kwamen dit jaar met name van de Stichting Bisschop Bekkers, basisschool de Nieuwe Weg, familie Verbruggen, Cordaid, een afscheidsreceptie van Theo Bekkers, NCDO, Laurentius parochie, ICCO/Impulsis, Pastoor Herzberg Stichting, Paul Tensen Stichting, roeivereniging Boldershof, Zusters Dochters der Wijsheid en de reisgenoten.

En we gaan verder. Het komende jaar willen we o.a. in Anakkara, boven in de bergen aan de grens van Tamil Nadu een nieuw centrum bouwen terwijl we voor dezelfde organisatie ook nog een 1ste verdieping op het nieuwe centrum in Erumely willen plaatsen.
In het veel armere Andra Pradesh willen we een secundary school bouwen in het plaatsje Attaluru en daarnaast in dezelfde regio 100 toiletten. Naast de waterputten van het afgelopen jaar ontstaat er zo voor de plattelandsbevolking meer de mogelijkheid om verantwoord hygiënisch te leven met minder kindersterfte en ziektes. Als de kinderen dan ook nog naar school kunnen en mogen is er daadwerkelijk een betere toekomst voor hen.

Indien we de kans krijgen willen we ook graag de ouderparticipatie in Andra Pradesh verder ondersteunen. Op landelijk niveau is er een project gaande onder de naam Parivaar maar niet in alle deelstaten en zeker niet op het platte land komen ouders met een verstandelijk gehandicapt kind voldoende naar buiten. Steun om als ouders samen sterker te worden is meer dan geboden.

Persbericht

PERSBERICHT

Druten 1 september 2007.

STICHTING KERALA VERBREED DOELSTELLING

De Drutense stichting Kerala opgericht in 1999 heeft haar doelstelling verbreed. In de bestuursvergadering van augustus werd vastgesteld dat de noden in andere delen van India soms aanzienlijk groter zijn dan in de deelstaat waar de stichting naar vernoemd is.
De stichting heeft ten doel hulp te bieden aan Indiase stichtingen die zich bezig houden met de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Zij heeft dit doel de afgelopen jaren ook behoorlijk kunnen realiseren.

Zo hebben ze o.a. in Trivandrum een trainingscentrum kunnen bouwen, in Kanjirikkapilly een dagcentrum en een woning voor 24 gehandicapten, warmwatervoorziening in een tehuis in Fort Cochin, reeds 3 keer een autobus kunnen kopen om gehandicapten te kunnen vervoeren.
In totaal zijn er nu in samenwerking met ouders en kerkelijke organisaties al 5 goed draaiende stichtingen die voor meer dan 390 gehandicapten een beter perspectief bieden. De goed draaiende stichtingen zijn tevens een voorbeeld voor anderen hoe iets op te zetten vanuit een bepaalde visie op zorg. Een der stichtingen, genaamd Mithram hetgeen vriend van betekend, heeft zelfs van de regering een award gekregen voor ons gezamenlijke project.

Maar na de tsunami in 2004 werden ze benaderd om ook in het oostelijke deel van dit immense land met 1,2 miljard inwoners te gaan helpen. In de deelstaat Andra Pradesh zijn er nog veel meer basisvragen. Een deel van de bevolking heeft geen watervoorzieningen of toiletten. Ook de onderwijsvoorzieningen zijn op het platte land maar zeer beperkt. Daar waar een deel van de bevolking vaak voor slechts € 0,50 op de katoenvelden moet werken zijn er nog veel mensen analfabeet. In samenwerking met lokale organisaties kon in het dorp Thekkalapadu een basisschool worden gebouwd en zijn er voor de vissers in Nazatpatnam 21 vissersboten en netten gekocht die ze na de natuurramp waren kwijtgeraakt. Verder kijkend op het platteland blijkt dat de noden voor primaire levensbehoeften nog erg groot zijn. Dit heeft er toe geleid dat stichting Kerala daarna in de regio verder steun is gaan bieden. Zo zijn er in 2006 waterputten gebouwd en worden momenteel toiletten gerealiseerd. De families moeten voor hun straks eigen toilet zelf 10 % van de kosten dragen hetgeen voor hen vaak al een groot bedrag is. Ze maken daarbij dus ook zelf de keus voor deze voorziening en zullen zo ook beter zorg dragen voor het onderhoud.
Ook zijn we gestart met de bouw van een 2de school in het dorpje Attalur en hopen komend jaar ook hier een centrum voor gehandicapte kinderen te openen.

De stichting weet zich ook steeds duidelijker op de Nederlandse kaart te zetten om gelden in te zamelen en interesse bij mensen op te wekken. Dit komt mede door de transparante organisatie waar van elke Euro 99,6 % ter plaatse besteed wordt. Ze zijn als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en erkend door de belastingdienst als een instelling in de zin van artikel 24 lid 4 successiewet.
Ze kiezen er bewust voor geen CBF keurmerk aan te vragen omdat ook dat weer met kosten gepaard gaat die de bevolking aldaar niet ten goede komt. Mochten er mensen zijn die hun gift willen controleren dan kunnen zij met de jaarlijks te organiseren reis zelf ter plekke zien wat er met hun geld gedaan is. Zo was er dit jaar ook iemand die meeging en na terugkomst een derde deel van een nieuwe school ging financieren.

De stichting heeft geen organisatie of bureaukosten. Er blijft niets aan de strijkstok hangen en er is geen moeilijke besluitvorming. De continuïteit ter plaatse is door de plaatselijke stichtingen gegarandeerd. De aanvragen worden vooraf besproken evenals de begroting van een project. Nadat een project wordt afgerond is er volledig verantwoording van de bestede gelden.

Het komende jaar wil men nog verder gaan om in het oosten in de deelstaat Orissa projecten op te zetten. De projecten kunnen betrekking hebben op gehandicapte kinderen, watervoorzieningen en basisscholen. Maar allereerst zullen ter plaatse met betrouwbare organisaties contacten gelegd moeten worden om samen met hen te beoordelen welke hulpvragen de hoogste prioriteit moeten krijgen. Vervolgens zal er wederom een beroep gedaan worden op mensen en stichtingen in Nederland om ook de nieuwe projecten van de grond te krijgen. Immers het beeld dat het in India beter gaat is met name voor de bevolking in de grotere steden aan de westkust van toepassing. Daar zijn enkele steden waar o.a. de informatie technologie zich behoorlijk heeft ontwikkeld en waar de middenklasse snel groeit. Maar een groot deel van de bevolking leeft nog in grote armoede met slechte leefomstandigheden.