Nieuwsbrief stichting Kerala voorjaar 2012

Belasting betalen en een leven dat eindig is zijn enige zekerheden in ons leven. Mogen wij u uitnodigen daar een derde aan toe te voegen, namelijk het delen van de aarde en het leven. Immers ieder mens wil erbij horen, voor zichzelf een betere toekomst bouwen, meedoen.

We weten…. dat wij meer gebruik maken van de vruchten van de aarde.

We weten…. dat rijst, katoen, peper, thee, koffie, bananen veel meer kosten dan wij ervoor betalen

We weten…. dat er veel honger in de wereld is maar hoe voelt dat eigenlijk?

Samen kunnen we er echt wat aan doen om het anders en eerlijker verdeeld te organiseren. Niet alle problemen zijn direct op te lossen maar als stichting hebben en kunnen wij een bijdrage geven die rendement oplevert, die echt een stukje een oplossing geeft. Wij zijn daar na 15 jaar goed in geworden, nog altijd samenwerkend met betrouwbare organisaties, en zoals al vaker vermeld met een onkosten nivo dat in al die jaren niet boven de 0.5% is uit gekomen. Als ANBI erkende organisatie met gemotiveerde bestuurders leggen wij ook jaarlijks verantwoording af aan de belastingdienst en zijn we transparant in de besteding van gelden.

Hoe staan we er voor?

Achterom kijkend hebben we als bestuur vastgesteld dat het jaar 2011 een goed jaar is geweest. Onze inkomsten waren € 102.297 en uitgaven € 101.372.

Waar is het geld in 2011 aan besteed?

Allereerst aan mensen met een verstandelijke handicap in Anakkara (voorzieningen op dagcentrum), Erumely (toiletten op school), Fort Cochin( renovatie gezinsvervangend huis) en Kanjirikkapilly ( bouw 2de verdieping Herma huis) en Denduluru ( inrichting lokaal voor beroepstraining).

Daarnaast hebben we buiten onze primaire doelstelling ook meegewerkt aan de bouw van 50 eenvoudige stenen huisjes voor mensen van sloppenwijken in het district Guntur. Dit nadat we al eerder 56 huisjes hebben gebouwd

Ook is er een klein bedrag gegaan naar een medewerkster voor opleiding fysiotherapie.

Wat willen we dit jaar bereiken?

Allereerst gaan we voor de bouw van een basisschool in Selapadu. Het wordt de 4de school. Want we weten dat zonder onderwijs er geen andere toekomst is. Als de kinderen naar school komen krijgen ze dagelijks een maaltijd bestaande uit 100 gram rijst, 50 gram groente, maandag en vrijdag een beker melk en op woensdag een ei. Dit helpt echt om de kinderen op school te krijgen. Kosten nieuwbouw van de school € 35.000. In de slums willen we bij de 50 huisjes nu ook per huisje een toilet bouwen. Onze bijdrage is € 100 per toilet.

Voor de inmiddels door ons gerealiseerde 7 scholen en dagcentra voor verstandelijk gehandicapten, zijn er overwegend kleinere voorzieningen nodig zoals o.a. fysiotherapie materialen, kleding voor kinderen die in de gezinsvervangende huizen wonen, muziekinstrumenten en spelmateriaal voor de grove motoriek, waterfilters en een koelkast.

Concreet voor Cottolengo school in Fort Cochin€ 2.500; St.Alphonsa school in Denduluru € 2.982; Jeevan Jyothi school in Erumely € 5140; Pratheeksa Nikethan school in Anakkara € 4000; Körver home € 2290; totale kosten € 16.024. Ook willen we de ouderparticipatie en acceptatie van de gehandicapte kinderen verder stimuleren middels de organisatie Parivaar. Kosten € 2.500

Naast onderwijs en zorg zijn we ook begonnen aan de educatie van vrouwen om hen de mogelijkheid te bieden in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Daartoe is er een vrouwenproject geïnitieerd waar ze o.a. naailes krijgen en waar 25 vrouwen aan deelnemen. Ook maken ze schriften, waspoeder en kaarsen. Dit project in Prakash Nagar loopt zeer goed.

Graag willen we dat uitbreiden door nogmaals 15 naaimachines en twee snijtafels te geven. Daarmee kunnen we tevens een vergelijkbaar project starten in Irusumanda. Met het verder benodigde klein materiaal zijn de kosten € 4260. Hiermee geven we ook hen weer een ander perspectief dan alleen maar als dagloner op het land te werken.

Hoe willen we de in totaal benodigde € 63.672 bijeen krijgen?

Basisschool de Kubus uit Druten heeft voor de nieuwe school in Selapadu al een behoorlijke bijdrage geleverd middels allerlei sponsoractiviteiten. Op donderdag 5 april was er een speciale viering in het kader van Vastenactie 2012.
De kinderen hebben samen € 8320,14 opgehaald.
Particuliere donaties tot nu toe € 3927.
De Vast-Van der Wiltfonds € 2290.
Een kringloopwinkel in het Westland geeft een donatie van ruim € 3000.
In het dorpje Reuver is op 27 april een bridgedrive. Daar hebben wij tevens een verkoop van door ons meegebrachte Indiase producten.
Verder hopen wij op steun van kleinere fondsen en stichtingen.

Maar ook op ieders persoonlijke steun rekenen wij een klein beetje? Natuurlijk mag u zich ook langer verbinden aan de stichting middels een schenking die notarieel wordt vastgelegd. En bent u op de hoogte van slapende stichtingen, lokale fondsen of ziet u mogelijkheden om activiteiten te ontwikkelen die wij aan een van de doelen kunnen koppelen, dan willen wij dat natuurlijk graag weten. Immers een fonds dat zich inzet voor verstandelijk gehandicapte mensen is een andere organisatie dan een fonds waar wij een beroep op willen doen voor vrouwenprojecten. En misschien ziet u mogelijkheden zoals bij lokale scholen , kringloop winkels, serviceclubs en verenigingen.

Tot slot. Laat deze nieuwsbrief een lopend vuurtje zijn, immers “Vuur” verspreidt zich snel, het verwarmt en inspireert mensen, brengt ze samen en sleept ze mee.

Wilt u meer weten over onze Stichting dan kunt u informatie krijgen bij de bestuursleden:
Mw. M. van Beurden te Wateringen
Mw. J. van Krieken te Ede
Mw. D. Lammers te Cuyk
Dhr. T. Sijbers,voorzitter, te Druten
Daarnaast kunt u zo mogelijk onze website raadplegen: www.stichtingkerala.nl
Stichting Kerala te Druten Rabobank 1127.92.480