Nieuwsbrief najaar 2012

Als iemand al jaren naar ontwikkelingswerk kijkt, is hij dan nog in staat met nieuwe ogen te kijken en te zien wat echt nodig is?

Een boeiende vraag waarop het antwoord zeer zeker niet eenduidig zal zijn. Zijn het alleen onze eigen emoties die we willen afkopen, is het alleen iets willen doen of kan het ook een echte visie zijn op de toekomst. Een visie op een andere verdeling van datgene wat de aardbol ons te bieden heeft. Wat zou het mooi zijn als ooit alle mensen een menswaardig bestaan hebben. Ik heb het dan niet over de armoedenorm die wij in Nederland hanteren. In de slums in India ben je pas arm als je niet weet of je morgen drie keer per dag een pannetje rijst hebt. En dan maar te hopen dat je niet gehandicapt bent, want dan ben je ook nog eens volledig afhankelijk van je omgeving. Niet kunnen lopen, voor je hutje zitten en wachten tot het avond wordt. De dagen duren lang en wat is je levensdoel?

Als Stichting Kerala hebben wij al aan velen, die in trieste omstandigheden leven,een bijdrage kunnen geven om aan die andere toekomst te bouwen. Zonder onze steun zou hun situatie nog steeds uitzichtloos zijn. Op 3 scholen krijgen nu zo’n 600 kinderen basisonderwijs, in 7 centra/scholen wordt er zorg, educatie en ontwikkelingsperspectief gegeven aan verstandelijk gehandicapte kinderen. Voor enkele van deze centra hebben we dit jaar muziekinstrumenten gekocht en bij 2 centra hebben we tegels op de betonnen vloer gelegd. In het Körverhome wonen 18 gehandicapte kinderen die wij structureel ondersteunen. Tevens is er op 2 plaatsen een waterfilter geplaatst en hebben we eveneens op 2 plaatsen een koelkast kunnen geven. Voor de leiding van de verschillende organisaties hebben we wat kantoorinrichting betaald.

Maar ook waren we er na de tsunami en hebben 21 vissers boten en netten gegeven. Met waterputten en landbouwirrigatie maakten we ook letterlijk een stukje leven mogelijk. Met 106 stenen huisjes voor gezinnen in de slums. Bij 50 van deze huisjes hebben we dit jaar een toilet kunnen bouwen. Tot slot zijn we ook met kleine projecten gestart om vrouwen naailes te geven om kleding te maken/te herstellen en een plaats te bieden waar ze samen kunnen komen. In totaal hebben we 15 naaimachines en een kniptafel kunnen geven. Daarmee hopen we te voorkomen dat ze in de prostitutie belanden en dat ze met dit werk in het levensonderhoud van zichzelf en hun gezin kunnen voorzien.

Telkens opnieuw ontdekken we dat, door te werken aan de basis van de samenleving, er weer iets moois kan ontstaan. Telkens weer een kiem leggen op een goede voedingsbodem die we vooraf gekeurd hebben. Telkens weer komen we mensen tegen die ons willen helpen.

Dit alles geeft ons de kans die brug te slaan. Straks kunnen zij, de mensen aan de onderkant van de Indiase samenleving, misschien ook vertellen over hoe het vroeger was.

Hoe onderwijs mogelijk werd, hoe ze een dak boven hun hoofd kregen, hoe ze weer konden vissen, hoe een busje voor het hutje stopte en hen naar een school bracht, hoe ze in een vrouwencentrum een stukje educatie en werk vonden en het leven konden bespreken, hoe schoon water hun meer kwaliteit van leven bracht.

Wie had dit alles 15 jaar geleden, toen wij gestart zijn met ons werk, kunnen dromen? Geen politieke vragen, geen eindeloze maatschappelijk discussies, geen………., maar gewoon doen. Zo is dit alles tot stand gekomen en daar gaan we ook gewoon mee verder.
Wij geloven namelijk dat we samen nog steeds een andere wereld kunnen maken. Immers na de crisis van het industriële kapitalisme uit de 30-er jaren en de crisis van het financiële kapitalisme uit het begin van deze eeuw zal er een andere wereld ontstaan. De behoefte van almaar meer zal mensen niet meer gelukkig maken. Sommige deskundigen denken dat deze weg van verdwazing ooit zal keren en ons weer terug zal brengen naar iets dat ons meer voldoening geeft dan alleen het materialisme. Als stichting hopen we dat die tijd snel komt en dat we inzien dat samen de wereld delen in o.a. ontwikkelingswerk pas echt een andere wereld gaat opleveren.

Daarom blijven we een beroep doen op diegenen die in staat en bereid zijn ons daarbij te helpen. Hulp die hard nodig is. Natuurlijk is het waar dat er ook in India mensen wonen die het goed hebben maar zij wonen niet in de slums, zijn niet gehandicapt, worden niet door overstromingen getroffen. Natuurlijk zijn er ook mensen in India die intelligent zijn en voor onze IT sector werken. Natuurlijk zijn er in India ook genoeg mensen die niet meer van ontwikkelingswerk afhankelijk zijn. Maar dan kijken we niet naar de mensen die werken op de katoenplantages, die werken in de gevaarlijke rijstvelden die vol slangen zitten, en kijken we niet naar de verstandelijk gehandicapten die geen zorg krijgen.
Dus blijven wij ons inzetten en hopen we op velerlei steun. Heel concreet hebben we nu steun nodig om onze 4de school af te bouwen en vooral om ook toiletten bij de school te bouwen. De kinderen in Selapadu, in de deelstaat Andhra Pradesh, krijgen nu onderwijs in een oud vervallen huis. Hun ouders werken op de plantages en in de velden. De meesten zijn analfabeet. Hun kinderen zijn heel direct gebaat met goed onderwijs om zo aan die andere toekomst te werken. We zijn dit voorjaar begonnen om voor hen een school te bouwen. Tegenvaller is daarbij de duurdere bouwmaterialen en de nog te realiseren bouw van 4 toiletten. We hebben daarvoor een bedrag nodig van € 12.000. Misschien minder spectaculair, maar wel hoogst noodzakelijk. Ook hopen we dit jaar nog een scooter te kunnen kopen. Deze is voor een zuster die de mensen, veelal vrouwen, die in de rijstvelden bijna dagelijks door slangen worden gebeten, binnen 2 uur een injectie kan geven met tegengif. We zijn voor haar ook nog op zoek naar goed 2de hands medisch materiaal zoals hechtset, scharen, pincetten, nierbekken en scalpels. Zij heeft dat nodig voor direct medische zorg.

We hopen dat, voordat de keuzes gemaakt zijn voor de inkopen van de decembermaand, Stichting Kerala ook nog even uw aandacht krijgt. En weet dat wij nog steeds een onkostenniveau hebben van 0,4%. Uw geld komt dus heel direct op de goede plaats.

Alvast van harte bedankt,

Vriendelijke groet,

T. Sijbers,
voorzitter Stichting Kerala
www.stichtingkerala.nl rabobank 1127.92.480