Nieuwsbrief voorjaar 2013

Vooraf wil ik een ieder danken voor het lezen van de nieuwsbrief. Immers interesse hebben voor ons werk, kan betekenen dat we daar ooit verder over in gesprek raken en dat is dan weer een stap vooruit. Elkaar ondersteunen om goede doelen te bereiken kan alleen maar een verrijking zijn in ons leven. Daarvoor is geen wonder nodig maar alleen daadkracht. En die is er steeds minder.
Volgens dagblad Trouw is het aantal Nederlanders, dat meer geld wil voor ontwikkelingssamenwerking, gedaald van 50 % naar 20% van onze bevolking. De logische conclusie zou dan zijn dat we minder willen delen. Maar er is dus ook nog steeds een deel dat wel die keuze wil maken om te delen.

Soms horen we dat het goed gaat met de vooruitgang in India, maar de realiteit is dat in de deelstaat Andra Pradesh op het platteland nog steeds 31 procent van de mannen en 54 procent van de vrouwen analfabeet is. De opkomst van India valt grotendeels toe te schrijven aan één sector; de Informatie technologie (IT). In de kleding- en schoenen industrie worden echter nog steeds goedkope producten gemaakt voor de westerse wereld. De helft van de bevolking moet rondkomen van minder dan 2 euro per dag. Het gemiddelde jaarinkomen is nog geen 600 euro. Volgens My World, een vakblad voor actieve wereldburgers van maart 2013, telt geen land ter wereld zoveel armen als India.

Het is deze armoede, gebrek aan onderwijs en een slechte infrastructuur die het opstarten en uitvoeren van een ontwikkelingsplan door de lokale bevolking bemoeilijken. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft bijna een op de vijf mensen in lage- inkomenslanden een beperking. Dat is het gevolg van die armoede, want veel beperkingen ontstaan door ziektes, gebrekkige gezondheidszorg en ontoereikende voeding. Dit wordt dan nog versterkt door het lage opleidingsniveau.

Daarom blijven wij ook doorgaan en hebben in onze bestuursvergadering de volgende doelen afgesproken voor 2013/2014. Wij zijn ervan overtuigd dat we die doelen, met hulp van velen, kunnen realiseren.
- aanschaf van 30 naaimachines voor het vrouwenproject van zuster Marie Thérèse in Eluru en zuster Julit in Irusumanda. De deelneemsters krijgen een opleiding van 8 maanden. Daarna mogen zij de naaimachine voor 50 % van de aankoopwaarde overnemen, kosten € 42, -. Hiermee kunnen ze hun eigen inkomen meer continuïteit geven en niet alleen afhankelijk zijn van de seizoenwerkzaamheden op het land.
- aankoop van inpak- en perforatiemachine voor de boekbinderij. Kosten € 794. Ook dit is een vrouwenproject van zuster M. Thérèse.
- aankoop van muziekinstrumenten, luidspreker, versterker en microfoon voor het centrum voor verstandelijk gehandicapten in Denduluru. Kosten € 725.
- aankoop van 2 bedden met hoofdsteun, 2 behandeltafels voor polikliniek in Irusumanda. Dit heeft men nodig om mensen na slangenbeten snel te kunnen behandelen. Kosten € 821. Zuster Julit, die dit werk doet, heeft van ons vorig jaar reeds een scooter gekregen waarmee zij ook direct naar de rijstvelden kan gaan om snel een injectie met antigif te geven tegen slangenbeten. Eerste hulp moet namelijk binnen 2 uur worden gegeven. Op de volgende reis zullen we ook dit project gaan bezoeken.
- bouw van 2 klaslokalen voor de school in Perecherla. Ruim 100 kinderen zitten nu in een grote ruimte. Die ruimte wordt dan in tweeën gedeeld en met de 2 nieuwe lokalen, dus in totaal 4 lokalen in plaats van één ruimte, heeft men dan een aanzienlijk betere mogelijkheid om onderwijs te geven. Kosten € 17.000.
- het waterproject in Chiluvuru. Schoon drinkwater met niet teveel fluoride is van essentieel belang. Nu moeten mensen, als ze het kunnen betalen, water in grote 30 liter plastic flessen kopen á 25 roepee. Bij een gemiddeld inkomen van ruim 100 roepee per dag is dat erg duur of onbetaalbaar. Men neemt dus vaak water uit rivieren met alle gevolgen van dien zoals diarree, tyfus, hepatitis, fluorosis en guinea( wormen die wel een meter lang kunnen worden), slopende zweren ontwikkelen en het lichaam bijvoorbeeld pas na één jaar verlaten. Father Sudhakar kan het water straks via zijn parochie verkopen voor 3 roepee per fles van 30 liter. Dit geld is dan voor onderhoud en toezicht.
Kosten € 9371.
- aankoop in Nederland van een baby- instructiepop om voorlichting en instructie te geven over baby's/kinderen die zwaar lichamelijk gehandicapt zijn. Verder ontvangt Zr. Merlyn, de fysiotherapeute, ook de dynabanden en een fysiobal. Geschatte kosten tezamen € 500.
- voor het Körverhome (een tehuis door ons gerealiseerd voor verstandelijk gehandicapte meisjes) in Anakkara een bijdrage voor kleding en voeding van € 150 per kind. Er wonen nu 15 kinderen.
- voor het Jeevan Jyothi centrum (eveneens voor verstandelijk gehandicapte mensen) van zuster Lucy in Erumely, de aankoop van 100 stoelen. Kosten € 500.
- bij Mithram, een groot door ons gerealiseerd centrum voor verstandelijk gehandicapte jongeren, de afbouw van het Herma huis (grouphome voor 20 personen). Kosten € 6000.
Daarmee hebben we aan de westkust 5 scholen/ centra voor verstandelijk gehandicapten gerealiseerd of erin geparticipeerd. ( 3 centra volledig door ons gebouwd). We hebben als bestuur besloten, in de deelstaat Kerala nu te stoppen met bouwactiviteiten, omdat 15 jaar ontwikkeling hen voldoende mogelijkheden biedt om zonder onze hulp verder te kunnen. Wel blijven we alle organisaties incidenteel steunen om zo ook contact te blijven houden.
- de Cottolengo zusters in Fort Cochin, willen we steunen met fysiomateriaal voor € 929, en een solarsysteem voor elektriciteit voor hun grouphome á € 4285.

Ik wens de mensen aan de onderkant van de samenleving zoals in de slums en de verstandelijk gehandicapten in India toe dat ook hun zwart/ wit foto ooit zal veranderen in een kleurenfoto. Dat zij ook elke nieuwe morgen kunnen zien als een onbeschreven blad waar je nieuwe kansen, vorm kunt geven.

Graag willen wij als bestuur u van harte danken voor uw bijdrage. Want met directe lijnen die wij hebben, met al 15 jaar als resultaat dat 99,6 % van uw euro ter plaats besteed wordt, zijn wij samen in staat die nieuwe morgen vorm en inhoud te geven.

En wil iemand ooit stage lopen in India dan hebben wij een adres waar dat mogelijk is, te weten in centrum voor HIV patiënten waar ook kleine poliklinische handelingen worden verricht in de stad Guntur. Men woont dan op de bovenverdieping met gratis kost en inwoning. Reiskosten en verzekering zijn voor eigen rekening.

Kijk ook eens op onze vernieuwde website: www.stichtingkerala.nl

Vriendelijke groet,

T. Sijbers,
voorzitter Stichting Kerala
www.stichtingkerala.nl rabobank 1127.92.480