Nieuwsbrief najaar 2013

Vlinders in je buik of vlinders in je hoofd. Zo sprak onze voormalige pastor in Druten dit voorjaar op een zondagochtend. Je bewogen weten, gedreven door emotie en ratio, uitkijken naar dat wat je echt zou willen. En dit zo mogelijk delen met anderen, op weg, naar een gezamenlijk doel.

Dat hebben misschien ook de mensen gehad die wij als slaven van Ghana naar Suriname gebracht hebben. Maar toen ik in Kasteel Elmina (Ghanese kust) was en voor de poort in het fort stond waar de slaven doorheen moesten voordat ze in het schip stapten, werd ik toch emotioneel geraakt omdat die poort een “point of no return” voor hen inhield. Dat moge dan geschiedenis zijn, ook in onze tijd hebben we nog een soort slavenhandel. We brengen de mensen niet naar een ander werelddeel, maar laten hen onder vaak erbarmelijke omstandigheden voor ons kleding maken, grondstoffen vergaren zoals de katoen, thee, pepers, koffie, bananen, rijst en kokos.

Daarom zijn wij als Stichting Kerala actief om hen te scholen, eigen werkgelegenheid te bieden, ondersteuning te geven zodat zij aan een andere toekomst kunnen bouwen.

Wat hebben we dit jaar tot nu toe kunnen realiseren of is nog in uitvoering?
De primary school in Selapadu is nagenoeg klaar. Meer dan 100 kinderen krijgen nu onderwijs in een stenen gebouw waar ze niet afhankelijk zijn van weersinvloeden. Voor de basisschool in Perecherla hebben we toch nog het geld bij elkaar gekregen om van een open ruimte twee klaslokalen te maken met daarnaast de aanbouw van nog twee lokalen. Zodoende hebben volgend voorjaar ook ruim 100 kinderen aldaar de kans op onderwijs. Het onderwijs dat ze krijgen is nog redelijk beperkt tot rekenen, taal, lezen, schrijven, wereldoriëntatie. Trouwens het leren schrijven is maar voor een beperkt aantal kinderen mogelijk want ze hebben geen schriften. Rekenen doen ze dan op een leisteen.

Naast de 2 scholen zijn we actief in het dorp Chiluvuru om er een drinkwater installatie te bouwen. De bevolking moet nu dagelijks schoon water gaan kopen wat ze niet op kunnen brengen. Een plastic fles met 20 liter water kost RS 15. Bij een inkomen van RS 100 per dag is dat een groot bedrag. Wanneer zij straks het water kunnen kopen voor RS 3 per plastic fles is dat een behoorlijke vooruitgang en zullen ze niet meer het water uit onder andere de rivier halen. Dit project moet voorjaar 2014 klaar zijn.
Maar ook kleinere hulpvragen voor fysiotherapiemateriaal en dagelijkse ondersteuning aan verstandelijk gehandicapte kinderen proberen we, waar mogelijk, positief te beantwoorden.

Gesprekken zijn gaande om met ingang van 2014 aan 125 kinderen een studiebeurs te geven. Doelgroepen zijn kinderen van zeer arme families waar de kinderen na de basisschool aan het werk moeten. Wij willen kinderen de kans geven om, als ze 10 jaar oud zijn, toch nog onderwijs te krijgen op de secundary school ( 10 tot 15 jaar) en een aantal kinderen ook nog vervolgonderwijs (van 16 tot 18 jaar).

Beat the child with your smiles
Kick the child with your laugh
Touch the child with your heart
Mould the child with your love
Handle the child with your care

Ook willen we volgend jaar weer een aantal vrouwen de kans geven zich beroepsmatig te ontwikkelen in het naaiatelier en boekbinderij.

We krijgen natuurlijk meer hulpvragen, maar we moeten dan als antwoord geven dat onze portemonnee op dit moment helaas leeg is. Het gemiddelde bedrag dat we, na de aarzelende startjaren, sinds 2005 bij elkaar kregen van Euro 87.757,50 zullen we dit jaar waarschijnlijk niet halen. In deze 8 jaar is gemiddeld Euro 89.251 besteed. In onze nieuwsbrieven, die te vinden zijn op onze website www.stichtingkerala.nl , kunt u lezen welke doelen gerealiseerd zijn. Tot nu toe hebben we dit jaar aan alle eerdergenoemde projecten Euro 52.129,33 besteed. De onkosten in die 8 jaren waren gemiddeld Euro 392,73.

De hulpvragen die we momenteel bijvoorbeeld niet kunnen honoreren zijn een vervoermiddel om kinderen naar school te brengen en de bouw van een schooltje in een zeer afgelegen dorp waar kinderen nu amper basisonderwijs krijgen met het risico dat ook zij kunnen aansluiten bij de rij van mensen die analfabeet zijn. Wij willen zo graag ook hen de kans geven hun talenten te ontwikkelen. Natuurlijk blijven er altijd verschillen, die zullen we ook moeten accepteren, maar sinds we in Nederland alles hebben ……… zijn we ook veel kwijt geraakt ………. en worden we vooral door de kalender voortgeduwd. Maak je geen zorgen dat je ouder wordt, het is een mogelijkheid die velen niet krijgen, zeker niet in ontwikkelingslanden.


Kijk ook eens op onze website: www.stichtingkerala.nl

Wenst u de nieuwe flyer van onze stichting te ontvangen om eventueel ons werk meer bekendheid te geven, dan kunnen wij u deze toesturen.

Vriendelijke groet,

T. Sijbers,
voorzitter Stichting Kerala
www.stichtingkerala.nl Rabobank 1127.92.480