Nieuwsbrief voorjaar 2016Zoals u inmiddels van ons gewend bent, ontvangt u de voorjaarsnieuwsbrief van onze stichting. Terugkijkend op 2015 zijn we zeer tevreden over de bereikte resultaten.

Financiën
Onze inkomsten waren in totaal € 70.044,48
Onze uitgaven waren in totaal € 79.541,71

Wilt u meer informatie omtrent onze geldstromen, kijk dan op onze website www.stichting kerala.nl onder het kopje ‘financiën’ waar u het gehele financiële jaarverslag kunt lezen.

Er is dus meer geld uitgegeven dan we konden ophalen. Het tekort is aangevuld met middelen uit voorgaande jaren. Dat we eind van het jaar nog een behoorlijk saldo in kas hebben kwam door een grote donatie in de maand december uit een testament.

De post ‘reiskosten bestuursleden’ is ontstaan door een gesprek met de belastingdienst die deze kostensoort specifiek benoemd wil zien. De bestuursleden dragen in feite de kosten zelf.Projecten
Verschillende projecten hadden met onderwijs en ontwikkeling te maken. Er waren diverse geslaagde vrouwenprojecten. Andere projecten betroffen de inrichting van een polikliniek, de aanschaf van fysiotherapie artikelen, het inrichten van een dagcentrum en de opzet van enkele drinkwatervoorzieningen.

Plannen voor 2016
Dit jaar willen we de bestaande lijnen vasthouden. Dus wederom aan 75 studenten de kans geven voortgezet onderwijs te volgen. En verder:
Ter uitbreiding van de mogelijkheid om meer arme kinderen naar school te laten gaan, is aan de oostkust een autobus nodig. Zo kunnen meer kinderen basisonderwijs krijgen, die nu te ver weg wonen en dus maar op het land gaan werken.
De inrichting van enkele scholen, dagcentra, fysiotherapieruimte en enkele voorzieningen voor kinderen die in een van onze hostels wonen zijn eveneens terechte hulpvragen.
Voor een kind willen we de heupoperatie betalen, waarna ze kan leren lopen.

Ook willen we de verschillende vrouwenprojecten voortzetten. Het is al 3 jaar een groot succes om vrouwen middels een opleiding in het atelier de kans te geven aan een toekomst te bouwen.
Het werken in de rijstvelden is niet zonder risico. Regelmatig worden mensen door giftige slangen gebeten. Om hen snel naar een polikliniek of ziekenhuis te brengen is een kleine ambulance nodig.

Enkele zeer arme families willen we een kippenhok met kuikens geven.
Voor de huisvesting van 50 kinderen in een hostel is nog veel geld nodig. Het zijn allemaal gehandicapte kinderen waarvoor wij enkele jaren geleden een school hebben gebouwd. De verwachting was dat er zo’n 100 kinderen zouden komen. Inmiddels zijn er 191 kinderen. Voor een aantal is de afstand naar huis te groot of ze zijn door de familie afgegeven.

Als laatste item wil ik nog noemen het verzoek voor een drinkwatervoorziening bij de school in Cherukupally, die wij in 2015 gebouwd en in januari 2016 feestelijk geopend hebben.
Totaal willen we dit jaar dus ruim € 80.000 ophalen om genoemde doelen te realiseren.

Ik hoop jullie zo een beeld gegeven te hebben van een stukje ontwikkelingswerk in India.

Ter overweging
Paradoxaal genoeg verandert men juist wanneer men trouw is. Niet het vasthouden aan onze westerse gedachten, maar het trouw blijven aan onze waarden en normen is richtinggevend.
Trouw is altijd verandering, ontkiemen, groei.
Vanuit deze basisgedachte werkt de Stichting al vele jaren om de groei voor anderen mogelijk te maken. Je kunt namelijk niet leven vanuit berekening want het leven is niet maakbaar. Wel kunnen we voor hen het leven in hun leefomgeving een stukje leefbaarder maken zodat zij niet op de vlucht hoeven te slaan.Met vriendelijke groet,

Theo Sijbers,
voorzitter bestuur Stichting Kerala

Bankrelatie; NL35 RABO 01127 92.480
Website: www.stichtingkerala.nl