Nieuwsbrief voorjaar 2017
Met 20 jaar ontwikkelingshulp hebben we echte stappen kunnen zetten in de zorg voor gehandicapte mensen in India. We deden dat niet vanuit een optimistische kijk op de toekomst, evenmin vanuit medelijden met een pessimistische kijk. Ze zijn beide gebaseerd op hetzelfde misverstand, namelijk dat je patronen uit het heden kunt overplanten naar de toekomst. Alleen de liefde voor de medemens, de wil om te delen, heeft ons verder gebracht. Het is een vriendschap geworden waarbij wij de ruimte en mogelijkheden op deze aarde willen delen. Als je dan vanuit een hoger niveau de wereld bekijkt, zie je dat er groeimogelijkheden zijn die aan allen recht doet in velerlei opzichten. Terugkijkend naar 2016 hebben we dat ook weer inhoud kunnen geven.

We zijn heel tevreden met de doelen die we gerealiseerd hebben. Een korte opsomming:De vrouwenprojecten in Anakkara, Podimattom en Denduluru zijn een groot succes geworden. Naast de mogelijkheid om te leren omgaan met een naaimachine en daarmee eigen inkomsten te verwerven, zijn we ook met 10 families een kippenproject gestart. Met de verkoop van eieren kunnen deze families een inkomen vergaren. Inmiddels hebben meer dan 300 vrouwen deelgenomen aan de naaicursus en hun certificaat ontvangen.

In de stad Guntur is de bouw van een hostel voor 50 gehandicapte meisjes in een vergevorderd stadium gekomen. De inrichting hiervan is de laatste stap.

Voor de Alphonsa School in Denduluru hebben we een bus kunnen aanschaffen zodat 50 kinderen van ver buiten de stad toch naar school kunnen.

Voor de stad Irusumanda hebben we een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de aanschaf van een ambulance. Hiermee kan eerste hulp verleend worden aan voornamelijk vrouwen die op de rijstvelden en de peperplantages werken. Dagelijks vinden daar ongelukken plaats met slangenbeten.Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de kleinere projecten geweest, zoals de aankoop van meubilair voor 2 dagcentra, een wasmachine voor een grouphome, een persmachine voor de boekbinderij, muziekinstrumenten voor enkele dagcentra.

Tot slot moet zeker nog genoemd worden dat er momenteel 75 studenten, mede dankzij onze steun, de secundary school kunnen bezoeken. Dat project continueren we nog voor 3 jaar.
Op de pagina Financieel Jaarverslag van onze website kunt u de door het bestuur goedgekeurde cijfers lezen die bij bovenstaande projecten horen.

Dit jaar zijn we rustiger gestart. Wij verwachten minder inkomsten en zullen onze doelstelling iets moeten aanpassen. Maar we gaan natuurlijk niet stil zitten. Een van de acties wordt ondernomen door basisschool De Laak uit Wamel. Zij willen de 16 kinderen die in het grouphome “De Körver” wonen nieuwe kleren en schoenen geven. Dit kost jaarlijks € 2.400,00. Een mooi doel waarbij Nederlandse kinderen iets delen met (gehandicapte) kinderen in Anakkara.

Ook gaan we weer verder met naailessen geven in de 3 regio’s en ondersteunen nu ook naailessen als nieuwe faciliteit in een opvanghuis voor vrouwen.

Voor enkele dagcentra voor verstandelijk gehandicapten is er nog de vraag voor spelmateriaal, meubels en een parkeerplaats voor een autobus.

Met vriendelijke groet,

Theo Sijbers,
voorzitter bestuur Stichting Kerala

Bankrelatie; NL35 RABO 01127 92.480
Website: www.stichtingkerala.nl