Nieuwsbrief najaar 2018

Het was tot nu toe een bijzonder jaar in de deelstaten Andhra Pradesh en Kerala waar we die druppel op de gloeiende plaat zijn. Alleen waren de moessons dit jaar zo hevig dat de natuur middels heftige regens de mensen in grote moeilijkheden bracht. Natuurlijk mag je het niet denken, maar als bestuur zijn we toch blij dat onze projecten geen grote schade hebben opgelopen. Wel zijn er zeer veel mensen overleden (verdronken), zijn hun huizen (hutjes) weggespoeld en veel van hun weinige bezittingen verdwenen. Wij hebben als stichting een kleine bijdrage kunnen leveren om een aantal gezinnen direct te helpen.

Met de gelden die nog op de balans stonden van 2017 en de inkomsten tot nu toe zijn we weer aan de slag gegaan om enkele hulpvragen positief te beantwoorden.

Zoals op onze website is te lezen, hebben we in samenwerking met de ouders van stichting Mithram de nodige voorzieningen in 20 jaar tijd kunnen realiseren (mithram.org/benefectors.html). Om dit project af te ronden is er dit jaar nog een sociale werkplaats gebouwd. Naast de school, grouphomes, een dagcentrum, fysiotherapiecentrum en vervoersvoorzieningen.

Ook in Anakkara hebben we de Pratheeksha Niketan school kunnen uitbreiden met een sociale werkplaats. Een aantal van de bezoekers kunnen zo doorgroeien om deel te nemen aan het arbeidsproces.

De vrouwenprojecten verlopen zeer voorspoedig. Op de verschillende locaties in de diverse regio’s is er een continue instroom en uitstroom van vrouwen die bijvoorbeeld een naaicursus volgen, werken in de boekbinderij, tassen maken, etc.

Aan de Jeevan Jyothi school in Erumely hebben we de gevraagde muziekinstrumenten kunnen geven en aan de St. Alphonsa Mentally Challenged school in Denduluru een schoolbus.

Het tehuis in Anakkara (Körver home) waar 18 verstandelijk gehandicapte kinderen kunnen wonen hebben we een donatie kunnen geven voor eten, kleding en speelgoed.

In de december maand hopen we toch weer wat financiële middelen te krijgen om volgend jaar terechte hulpvragen positief te kunnen beantwoorden.

Al met al geen topjaar voor onze stichting maar toch de moeite waard om die druppel te blijven. In januari gaan we weer een aantal projecten bezoeken en de resultaten bekijken van onze bijdragen.

Wellicht kan onderstaande slotzin u uitnodigen ons te blijven steunen.
Mensen zijn in de wereld gekomen met dezelfde gerechtvaardigde verwachting ten aanzien van hun levensgeluk evenals alle andere kinderen. Alleen stond ons wiegje niet in de slums in India.

Graag willen we ook in het nieuwe jaar verder gaan met hen te ondersteunen om zo die droom van een andere toekomst tot werkelijkheid te brengen.

Met vriendelijke groet,Theo Sijbers,
voorzitter bestuur Stichting Kerala

Bankrelatie; NL35 RABO 01127 92.480
Website: www.stichtingkerala.nl