In 2009 zijn we in samenwerking met de FCC sisters gestart met de bouw van een nieuw centrum voor verstandelijk gehandicapten in Denduluru. Naast de bouw hebben we ook gezorgd voor de inrichting en de opleidingskosten van het personeel.
In 2010 zijn de zusters gestart met de eerste bezoekers. Omdat er ruimte binnen de school overbleef, wordt deze ook tijdelijk gebruikt voor regulier onderwijs. Nu in 2013 is de vraag naar onderwijs dermate gegroeid, dat het gebouw te klein is geworden. Daarom is gestart met de bouw van een nieuwe school. In de ruimte die in het oude gebouw vrijkomt, komt nu een afdeling om er ook mensen te kunnen laten wonen (24-uurs zorg). De ruimte die nog overblijft gaat gebruikt worden voor uitbreiding van de vrouwenprojecten.

Eerste steen nieuw dagcentrum DenduluruDe eerste steen, met 9 granen voor voorspoed en geluk, gelegd voor een dagcentrum/school in Denduluru. Wij hopen deze in 2010 te openen.

WaterfiltersSchoolkinderen Denduluru