2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Stichting Kerala
Financieel jaarverslag 2014

Balans
In kas 1 januari 2014
Spaarrekening € 16.000,00
Lopende rekening € 25,78
Totaal € 16.025,78

In kas 24 december 2014
Spaarrekening € 23.000,00
Lopende rekening € 1.039,08
Totaal € 24.039,08

Inkomsten
Rente € 177,35
Verkoop resultaten € 232,50
Giften € 71.865,73
Totale inkomsten € 72.275,58

Uitgaven
Bankkosten € 195,09
Website € 162,62
Beheerskosten € 0,00
Projecten € 63.904,57
Totaal uitgaven € 64.262,28
Positief resultaat € 8.013,30.


Projecten
Fysio € 23,98
Studenten € 7.352,00
Vrouwenprojecten € 7.940,00
Ondersteuning families € 643,59
Waterprojecten € 8.340,00
Sanitaire voorzieningen € 10.975,00
School vervoer € 23.430,00 (verstandelijk gehandicapte kinderen)
Schoolmeubilair € 5.200,00 (regulier basisonderwijs)
Totaal projecten € 63.904,57