2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Financieel jaarverslag stichting Kerala 2015

Balans boekjaar 2015
Inkomsten
Euro 66.678,84
Verkopen Euro 242,55
Rente Euro 123,09
Donatie bestuursleden Euro 3.000,00 voor reis India
Totale inkomsten Euro 70.044,48

Uitgaven
Projecten Euro 76.150,00
Website Euro 162,62
Bankkosten Euro 229,09
Reiskosten bestuursleden Euro 3.000,00 voor bezoek projecten India
Totale uitgaven Euro 79.541,71

In kas 24 december 2014 Euro 24.039,08
Onttrokken Euro 9.497,23
In kas 31 december 2015 Euro 14.541,85
Rabo spaarrekening Euro 14.000,00
Rabo lopende rekening Euro 541,85

Er is dus meer geld uitgegeven dan we konden ophalen. Het tekort is aangevuld uit middelen van voorgaande jaren. Dat we eind van het jaar nog een behoorlijk saldo in kas hebben kwam door een grote donatie in de maand december uit een testament. De bestuursleden geven een donatie aan de Stichting die gelijk is aan het bedrag dat zij als tegenmoetkoming krijgen voor de jaarlijkse reis naar India.

Projecten
Autobus Anakkara Euro 12.700
School Cherukupalli Euro 24.500
Hostel 50 kinderen Guntur Euro 10.000
Cottolengo school fysiotherapie artikelen Euro 450
Mithram dagcentrum en hostel Euro 4.000
Körverhome (16 kinderen á Euro 150) Euro 2.400
Stoel voor jongen met moeilijk gedrag Euro 140
Waterproject primary school in Deduluru Euro 2.010
Totaal Euro 56.200

Vastenactie projecten:
Studenten Sr. Lucy Euro 6.667
Vrouwenproject Sr. Ann Jose Podimattam Euro 3.467 (teacher, 15 naaimachines, snijtafel, boek bindmachine)
Idem Sr. Grace Anakkara Euro 2.960
Idem Sr. Marie Therese Eluru Euro 1.366
Totaal Euro 14.460

Dagcentrum Denduluru
Wasmachine Euro 267
Kleding Euro 563
Grill/magnetron Euro 333
Generator Euro 1.800
Totaal Euro 2.963

Inrichten polikliniek
Motor en pomp Euro 359
Kast Euro 400
Meubilair Euro 400
Invertor Euro 533
Operatie kind Euro 1.000
Totaal Euro 2.527