2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Financieel jaarverslag 2021 stichting Kerala

Banksaldo 31 december 2020 € 391,39
Rente € 0,18
Inkomsten € 80.002,34
Totaal € 80.393,91

Uitgaven.
Bankkosten Nederland € 160,89
Bankkosten India € 31,50
Website kosten € 167,81
Projecten € 24.500,00
Wervingskosten € 35,66
Totaal € 24.895,86

Balans 31 december 2021
Lopende rekening € 497,87
Spaarrekening € 55.000,18
Totaal € 55.498,05

Reservering Körver home 4 jaar ( 2022 – 2025) á € 5.000 = € 20.000

Projecten 2021.
Körver home € 5.225,00
Toiletten school Mlamala € 4.180,00
Vrouwen projecten printing machines € 4.645,00
Snijmachines € 3.483,00
Industriële naaimachines € 1.742,00
Arme families € 5.225,00
Totaal € 24.500,00