Het laatste nieuws uit en over India!

Vrouwendag regio Anakkara
Op meerdere plaatsen wordt in samenwerking met de FCC zusters aan vrouwen onderwijs gegeven. De cursusen betreffen het bewerken van land, hoe kippen en geiten te verzorgen, opleiding tot coupeuse etc. Op onderstaande foto de diploma uitreiking.
(26 maart 2022)

Vrouwendag in regio AnakkaraKippenproject regio Anakkara
Tientallen families mochten van ons deelnemen aan het project waarbij eieren en uiteindelijk kippenvlees voor eigen gebruik mogelijk werden. Een hok is verstrekt, tien kippen en een middag scholing. Het is een groot succes geworden!
(26 maart 2022)

Kippenproject regio AnakkaraWerkgelegenheidsproject Anakkara
Voor een werkgelegenheidsproject voor vrouwen met een licht verstandelijke beperking in Anakkara hebben we de financiële middelen kunnen verstrekken om een printer aan te kunnen schaffen. De tassen waarop een print komt te staan worden in opdracht van lokale ondernemers gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking.
(29 januari 2022)

Werkgelegenheidsproject Annakara

Werkgelegenheidsproject AnakkaraPersbericht

STICHTING KERALA BLIJFT HELPEN

Het Covid virus blijft maar rondgaan. In India zijn de vaccins maar beperkt aanwezig. Het gevolg is dat de mensen van de lagere kaste ernstig getroffen worden. Daarom is extra steun nodig. Voor dagloners is er minder werk waardoor er ook vaak geen inkomen is. Om het thuisfront toch te helpen zijn er enkele projecten om voor nu en de toekomst een stukje uitzicht te bieden. Zo heeft de stichting dit jaar wederom naaicursussen aangeboden, zijn er voor een werkgelegenheidsproject semi industriële naaimachines gekocht en hebben in de regio 73 gezinnen een geit gekregen die dagelijks melk geven. Voor de hygiëne op een basisschool zijn er toiletten gebouwd en voor 18 verstandelijk gehandicapte meisjes die in een door stichting Kerala gerealiseerd nieuw thuis wonen is geld voor kleding, voeding en speelgoed overgemaakt. De totale kosten waren € 24.500. Ook in het nieuwe jaar hopen wij op uw steun te mogen rekenen. Voor meer informatie www.stichtingKerala.nl
Uw donatie mag naar stichting Kerala.NL 35 RABO 0112 7924 80
(8 december 2021)

Donatie vrouwenprojecten
Van een kerkelijke instelling ontvingen wij een donatie. Dit geld zal naar de vrouwenprojecten gaan.
(juli 2021)

Diverse projecten

In deze maand hebben wij een bedrag van ruim € 24.500 naar de FCC Sisters. Het geldt zal gebruikt worden voor een druk machine, een snij machine, vier naaimachines, ondersteuning van het Körver home, het geiten project en een school in Mlamala.
(juni 2021)

Erfenis
Na een verdrietig overlijden van Mevrouw L. mochten wij uit haar nalatenschap een bedrag ontvangen om te gebruiken voor de zorg van de bewoners van het Körver home in Annakkara. Dit huis is jaren geleden geadopteerd zodat 18 verstandelijk beperkte jonge vrouwen een nieuw thuis hebben.
(mei 2021)

Financieel jaarverslag 2020
Het financieel jaarverslag over 2020 is terug te vinden onder Beleidsplan/financiën, Financiële verantwoording, 2020. Door de lagere inkomsten, hebben we minder projecten kunnen uitvoeren dan we gehoopt hadden. De verwachting is dat dit in 2021 weer deels ingehaald kan worden.
(maart 2021)


Update vanuit India
Ook onze Stichting ondervindt de gevolgen van de Corona pandemie. We kunnen geen projecten bezoeken. Gelukkig kunnen we via Internet en dergelijk wel veel contact met elkaar hebben. Het bestuur wil zodra het mogelijk is weer India bezoeken en dan nieuwe projecten bespreken en mogelijk maken. Voor zover we weten heeft de pandemie minder slachtoffers geëist dan in Nederland.
(januari 2021)

Bericht uit India

Dear mr theo,
Hope you are doing well. l am very happy to inform you that l could help 40 families by your generous help (supplied 40 goats). l am sending some photos of them. l hope I can help more families. Covid seasson great help may the jesus bless you aboundently.

Sr Grace
F.C.C. sisters Anakkara
(september 2020)Financieel jaarverslag 2019 goedgekeurd
Het bestuur heeft onlangs het financieel jaarverslag over 2019 goedgekeurd.
(juni 2020)

Gevolgen Covid 19
De Covid 19 beperkt ook ons in handelen. Ook in India zijn maatregelen genomen. Het land is in lock down, dagcentra zijn gesloten. Maar ondanks alles probeert het bestuur dit jaar toch datgene te realiseren wat mogelijk is. We richten ons hierbij op de gehandicaptenzorg, vrouwenprojecten en het basis onderwijs.
(juni 2020)


Verslag Zuster Grace

Ook al leven we nu in een onwerkelijke wereld waarin we allemaal te maken hebben met het Covid 19 virus, lopen onze projecten in India gelukkig gewoon door. Een van de vrouwenprojecten is dat de vrouwen een geit krijgen en dagelijks hun gezin van melk kunnen voorzien. De overige projecten staan onder de foto aangegeven. De projecten zullen in 2020 gecontinueerd worden.
(25 april 2020)

GeitenprojectLopende projecten bij Zuster Grace Kleding maken, naaimachines, tassen makerij, kippenhok met 10 kippen, geitenproject, kardamom planten.

Financieel jaarverslag en begroting
Het jaar 2019 hebben wij helaas financieel negatief moeten afronden. De projecten hebben meer gekost dan er financiële middelen beschikbaar waren. Inmiddels is dit opgelost dankzij enkele giften. Het bestuur zal zich op korte termijn beraden over nieuwe projecten en de begroting 2020/2021.
(februari 2020)

Schenkingen
Op de laatste dag van het jaar kregen we van de notaris het bericht dat uit een testament een groot bedrag aan onze Stichting is toegewezen.
Verder hebben wij in augustus een schenking bij aanstaand levenseinde mogen ontvangen.
(Najaar 2019)

Vervolg cursus Vojta therapie Zuster Merlin
Zuster Merlin werkt als fysiotherapeut voor baby's en jong gehandicapte kinderen. Wij hebben haar de mogelijkheid geboden om in Duitsland een vervolg cursus Vojta therapie te volgen.
(september 2019)

Opbrengst sponsorloop 't Geerke

De opbrengst van de sponsorloop van Basisschool 't Geerke uit Puiflijk bedraagt € 2.659,80. Dit mooie bedrag zal besteedt worden aan leermiddelen en meubilair van een basisschool in Vidyanger.
(13 augustus 2019)

Sponsorloop basisschool Maasbommel en Alphen aan de Maas
De St. Lambertusschool uit Maasbommel heeft met de sponsorloop het mooie bedrag van € 718,22 opgehaald. Dit geld zal gebruikt worden om de leerlingen van de basisschool in het dorp Mlamala te faciliteren.
De Mariënhof uit Alphen aan de Maas heeft voor dit doel € 623,80 opgehaald. Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet!!!
(13 juni 2019)

Sponsorloop basisschool 't Geerke Puiflijk
Op 4 juni zal op basisschool 't Geerke te Puiflijk ook uitleg gegeven worden. Zij houden op 12 juni een sponsorloop. Heel veel succes allemaal!
(23 mei 2019)

Sponsorloop basisschool Maasbommel en Alphen aan de Maas
Op 3 en 10 april jl. is er op de basisschool in Maasbommel en Alphen aan de Maas uitleg gegeven over het werk van onze stichting. Vervolgens hebben de kinderen op 9 en 19 april een sponsorloop gehouden.Top gedaan!
(20 april 2019)

Toiletartikelen
Blij verrast waren we dat we op onze reis eind januari van een tandarts uit Ede een groot aantal tandenborstels en tandpasta mee mochten nemen. Hiermee zijn de bekers toiletartikelen op meerdere plekken weer goed gevuld.
(februari 2019)

ToiletartikelenDe realiteit in India....
Het vorig jaar werden we in de gelegenheid gesteld te collecteren voor de mensen die in India getroffen waren door ernstige overstromingen. Wij hebben begin van deze maand bij ons bezoek aan India mogen zien welk een catastrofe de natuur kan aanrichten. Hoe water met modder huizen kan verwoesten, een brug kan wegslaan, een kerk compleet kan verwoesten. Hulp was hard nodig. Door de bijdrage van de parochie waren we in de gelegenheid één familie te helpen een nieuw huis te bouwen. Het gezin bestaande uit moeder, vader en 3 kinderen van 10, 11 en 13 jaar wonen nu tijdelijk in een schuur waar ze € 14,00 per maand huur voor moeten betalen. De totale oppervlakte van slaapruimte en keuken zal niet meer zijn dan 7 vierkante meter. De 3 kinderen slapen in één bed en de ouders in het andere bed. Ze hebben geen sanitaire voorzieningen. Dus hulp is echt geboden en hebben we dus voor een deel kunnen geven.
(5 februari 2019)


Huis overstroming

In dezelfde streek zijn we ook een project gestart om beter onderwijs mogelijk te maken. De kinderen zitten nu bijvoorbeeld met z’n vijven in één bank en hebben minimaal lesmateriaal. Met geld van de KBO Puiflijk, de basisschool in Altforst en straks nog andere scholen zijn we in staat een wezenlijk bijdrage te geven om onderwijs te geven aan 266 kinderen in het dorp Mlamala. Dit dorp ligt aan de Periyar rivier. Giften zijn natuurlijk altijd welkom.
(6 februari 2019)Inrichting school
Op 10 december houden de kinderen van de basisschool in Altforst/Appeltern een actie om geld bijeen te krijgen voor de inrichting van een primary school in India. Veel succes allemaal!
(3 december 2018)

Nieuwsbrief najaar 2018
Kijk voor de nieuwsbrief van het najaar 2018 onder de map Nieuwbrieven.
(1 december 2018)

Vrouwenproject
Op 22 december a.s zal de KBO Puiflijk een kerstviering houden. Het geld dat tijdens deze viering wordt ingezameld, zal worden gebruikt voor het vrouwenproject naaimachines.
( 9 november 2018)

Schoolbus Denduluru

Met het geld dat we hebben binnen gekregen uit een erfenis, zijn we in staat om deze maand een nieuwe schoolbus te kopen voor een school/dagcentrum waar verstandelijk gehandicapte kinderen naar toe komen.
( 9 november 2018)

Watersnood
De heftige moeson in augustus/september heeft geleid tot grote overstromingen die het leven hebben gekost van meer dan 450 mensen. Meer dan 1 miljoen mensen zijn dakloos geworden. Met hulp van de parochie Druten hebben wij een bijdrage geleverd om een deel van de mensen in hun eerste levensonderhoud te kunnen voorzien. Hulp blijft echter welkom!
(september 2018)

Vocational training center
Vanuit India ontvingen we het bericht dat het vacational training cenhter in Anakkara, grotendeels gesponsord door het bisdom Den Bosch, nagenoeg klaar is. Ook van de Stichting Mithram, waarvoor we dit jaar ook een vocational training center willen realiseren, kregen we eenzelfde bericht. Wat nog afgewerkt moet worden zijn de electriciteitsvoorziening en de waterleiding.
(Augustus 2018)

Dagcentrum Jeevan Jyothi
Dankzij een aantal extra donaties hebben we muziekinstrumenten aan dit centrum kunnen geven.
(Juli 2018)

Studenten project
Zuster Lucy schreef ons het volgende: "I gave the amount to 100 students. Rs 5000 to each student. I completed the students project."

Daarmee is voor op dit moment afgerond. Dit wil niet zeggen dat nieuwe donaties niet welkom zijn. Het blijft ons streven om kinderen de kans te geven te gaan studeren. Dat wil zeggen dat zij vanaf hun 10e jaar naar de Secondary School kunnen gaan.
(juni 2018)

Körverhome in Anakkara
De kinderen van basisschool De Laak in Wamel hebben de longen uit hun lijf gerend tijdens een sponsoraktie. Zij hebben hiermee € 1.944.60 bijeen gehaald. Dit geld zal gebruikt worden voor de 18 gehandicapte kinderen die in het Körverhome wonen. Een aantal van deze kinderen hebben geen thuis meer. Sommigen zijn afkomstig uit zeer arme families of de familie woont te ver van school. Heel erg bedankt!
(4 april 2018)

Hostel St.Ann's Manovikas Kendra
De kinderen wonen inmiddels in het hostel!
(7 maart 2018)

Kinderen in hostel St.Ann's Manovikas KendraBelangrijkste besluiten bestuursvergadering 27 februari 2018
- In Anakkara en bij de stad Cochin zal een vocational training centre worden gerealiseerd. Deze bestaan uit twee sociale werkplaatsen die werkgelegenheid bieden en voor enig inkomen zorgen voor enkele tientallen verstandelijk gehandicapten. De werkzaamheden bestaan uit een kaarsenmakerij en een boekbinderij.
- Voor de vrouwenprojecten in Polimattom worden naaimachines aangeschaft en muziekinstrumenten voor het dagcentrum in Erumely.
- Voor de kinderen die in het Körverhome wonen zal basisschool De Laak in Wamel weer de vastenaktie aanwenden. Hier wonen 18 kinderen.
(27 februari 2018)

Opening hostel St.Ann's Manovikas Kendra
Op 17 december 2017 is het hostel geopend voor 50 kinderen die de school voor dove en verstandelijk gehandicapte kinderen, St.Ann's Manovikas Kendra, bezoeken. We zijn erg blij dat dit ptoject geslaagd is. Een aantal van de kinderen sliepen voorheen in een oud vervallen gebouw en een aantal kinderen stonden al jaren op een wachtlijst. Zij hebben nu kans op een andere toekomst.
(December 2017)

St.Ann's Manovikas Kendra Leerlingen en docenten van de school.Besteding gelden
Op 7 september hebben wij € 20.500 kunnen overboeken naar Sister Julie. Zij gaat dit geld besteden aan:
- vocational training (beroepsgerichte training voor personeel)
- naai cursussen voor vrouwen
- meubilair voor een centrum voor verstandelijk gehandicapten.
(7 september 2017)

Artikel over Sr. Merlin Joseph, een van de zusters met wie wij zeer nauw samenwerken. Wij hebben een deel van haar opleiding bekostigd.

Nun treats 3,000 babies with motor challenges
by Philip Mathew
Jun. 1, 2017 in Ministry
Thrissur, India

In early February, Sajeena Ahmed took her 7-month-old boy to a Catholic hospital in Thrissur, in the southern Indian state of Kerala, to meet Sr. Merlin Joseph. The child was born with Down syndrome, a genetic condition causing low muscle tone, small stature and low to moderate cognitive delay.The Muslim woman's friends and relatives had told her that the Catholic nun was a trained therapist in the Vojta method (pronounced VOY-tuh) and had the skill to treat her baby's physical limitations. After examining the baby, the nun assured Ahmed that her son's challenges could be addressed.Within weeks Ahmed noticed her baby was on his way to normalcy when his muscles became stronger and movements, such as neck and hand flexibility, improved. She says that she is pleased because after three months she can see improvements in the baby's condition. She expressed confidence that his motor disabilities will be heavily reduced before he turns 1 year old, though she is aware that his Down syndrome will remain a lifelong challenge for him and the family.

Anjana John, 25, is another mother from Thrissur who meets the sister regularly for treating her baby; he suffers from severe cerebral palsy that impairs motor function. After three months of Vojta therapy, John says her baby is fast improving and is on his way to becoming capable of normal body movements. Ahmed's and John's children are among more than 3,000 babies the Franciscan Clarist Congregation nun says she has treated for various health problems using the Vojta therapy. The therapy of reflex locomotion is named after Václav Vojta, a Czech neurologist who developed it in the early 1950s. A therapist administers pressure to nine defined zones of the body when the patient is lying down. Applying pressure to appropriate body points activates major muscles in the body, heightens mental activity and regulates breathing.

The first week of every month, Joseph, 53, comes to the Trichur Archdoicese's Jubilee Mission Medical College and Research Institute to provide Vojta therapy. The rest of the time she can be found in Kanjirappally, 87 miles southeast of Thrissur, where her convent is situated. When the hospital decided to start using Vojta therapy in 2004, its director invited Joseph to take over the work. Dr. Sarojam Paraparambil, a pediatrician with 41 years of service at the Jubilee Mission hospital, said that she and other pediatricians at the hospital find Joseph's therapy effective on babies who have developmental delays in neck and hand agility, chewing and speech. When the hospital director came to know about Joseph and her willingness to offer her expertise there, he appointed her as a Vojta therapist. Paraparambil also says that, whenever babies and young children with developmental problems are brought to pediatricians at Jubilee Mission, they immediately refer them to Joseph, whose therapy Paraparambil calls "very effective." It is a common sight to see parents and their babies waiting to see the sister on the first week of every month. Joseph says she uses the therapy mainly to treat babies who suffer from motor disability, which means the partial or total loss of function of a body part. This condition could lead to muscle weakness, poor stamina and lack of muscle control or total paralysis. Children are brought in with speech problems and delays in child development, such as crawling and walking. After undergoing treatment, most start to walk and speak, the sister says. Successful reduction of the motor problems depends on how early treatment starts and how efficiently the therapy is applied, the nun explains. She says the parents have a crucial role in the treatment. "Parents need to perform the therapy at home for 5 to 20 minutes at different times of the day," Joseph says. As the therapist, she adds, she trains at least one parent to use the technique, supports families regularly and reviews the treatment. She says she undertook the therapy because it is economical, requires no equipment and can be done at home.

Joseph underwent theoretical and practical training on Vojta therapy in Germany and Poland and started using it in 1992. From 1990 to 1996, the International Vojta Society initiated a project in Thiruvananthapuram, the capital city of Kerala. Joseph says it gave her an opportunity to know about the therapy and to sign on with it. "It is a preventive treatment. It can prevent lifelong handicaps if used at the proper time," she says. Although the Vojta therapy was introduced in India in a small way in 1965, it has not become as widely known as it is in Chile, Colombia, Germany, Italy, Japan, Korea, Mexico, Norway, Peru, Poland, Romania, Syria, Taiwan and the Czech Republic. "A far as I know, there are only a handful of professionally trained practicing Vojta therapists in India," she says. Some who had received training no longer practice it. Joseph says this is due to the lack of a profit motive for what is a simple, patient-based treatment that does not require equipment or drug therapy. It, therefore, is not widely promoted, she says. Joseph is eager to make people in India aware of this therapy and its usefulness to children and adults alike, saying she is available for anyone who wants to know about Vojta or make use of it. Her congregation gives her full support. Her work does generate income and "all my income goes to my congregation," says the sister, who was born as the eldest of seven children in a farm family in Kerala's Idukki district. As she dreamt of becoming a nun as a child, she joined the Franciscan Clarists immediately after 10th grade. Her younger brother is a priest, and her youngest sister a nun. The Franciscan Clarist Congregation has 13 provinces in India where the sisters are mainly engaged in evangelization and faith formation, teaching, social work and care of the sick.
(http://www.globalsistersreport.org/news/ministry/nun-treats-3000-babies-motor-challenges-47021#.WTLMQQcnG8s.whatsapp)

A mother discusses treatment for her baby with Sr. Merlin Joseph at the Jubilee Mission Medical College in Thrissur, located in Kerala. (GSR photo / Philip Mathew)Sr. Merlin Joseph at the Jubilee Mission hospital, Thrissur, in the southern Indian state of Kerala. She consults with Sajeena Ahmed about her 7-month-old baby who was born with physical challenges.Van de basisschool St. Lambertus in Maasbommel ontvingen wij een gulle gift van € 500.
(12 juni 2017)Sponsorloop De Laak en De Kom geslaagd
De kinderen van basisscholen De Laak en De Kom hebben zich tijdens de paasactie ingezet voor een goed doel.

Er is dit jaar gekozen om een project te steunen in India. Het project houdt in, dat er een gezinsvervangend tehuis wordt gerealiseerd in voor kinderen met een beperking. Om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen, is er een sponsorloop georganiseerd door de scholen. Hiermee hebben de leerlingen een bedrag opgehaald van bijna 2 500 euro.

De voorzitter van Stichting Kerala, Theo Sijbers, nam de cheque zichtbaar tevreden in ontvangst. Met een bedrag van 2.475,90 euro kunnen vele noodzakelijke voorzieningen gerealiseerd worden.
http://www.demaasenwaler.nl/nieuws/algemeen/18857/sponsorloop-de-laak-en-de-kom-geslaagd-
(Wamel, 20 april 2017)Wij zijn trots dat weer een aantal studenten hun diploma behaald hebben. Gefeliciteerd!!!!Opleiding
Inmiddels hebben meer dan 300 vrouwen in verschillende regio's deelgenomen aan de naaicursus. De cursussen werden gegeven in Anakkara, Polimattam en Denduluru. Wanneer de opleiding is afgerond mag de deelnemer de naaimachine mee naar huis nemen. Zo kunnen zij kleding voor hun gezin maken en voor de verkoop aan derden. De bijdrage aan de naaimachine is de helft van de aanschafwaarde. Onze Stichting draagt de kosten van het andere deel.
(11 maart 2017)Terugblik
Terugkijkend op het jaar 2016 zijn we heel tevreden met de doelen die we gerealiseerd hebben. Een korte opsomming:
- de vrouwenprojecten in Anakkara, Podimattom en Denduluru zijn een groot succes. Naast de mogelijkheid om te leren omgaan met een naaimachine, zijn we ook met 10 families gestart met een kippenproject. Met de verkoop van eieren kunnen deze familie een inkomen vergaren.
- in de stad Guntur is de bouw van een hostel voor 50 gehandicapte meisjes in een vergevorderd stadium. De inrichting ervan is de laatste stap.
- voor de Alphonsa School in Denduluru hebben we een bus kunnen aanschaffen zodat 50 kinderen van ver buiten de stad toch naar school kunnen.
- voor de stad Irusumanda hebben we een balngrijke bijdrage kunnen leveren in de aanschaf van een ambulance. Hiermee kan eerste hulp verleend worden aan voornamelijk vrouwen die op de rijstvelden en de peperplantages werken. Dagelijks vinden daar ongelukken plaats met slangenbeten.
Dit alles konden we realiseren voor het bedrag van ruim € 95.000.
(12 januari 2017)

Hostel Guntur

Vanuit India ontvingen wij het volgende bericht:
Cordial greetings to you from Sr. P. Anthonamma, St. Ann's Generalate, India
We are very happy to hear from you. We are grateful to you for the positive reply. We promise to complete the project. As soon as we receive the money from you we will begin the work and complete it with a time bond of 2 months. You can surely see the children enjoying the hostel facility created by you. We promise our prayers for you and for the benefactors with grateful hearts.

Deze donatie en daarmee het hostel konden we realiseren dankzij met name Stichting Bisschop Bekkers, Stichting Amantia, ASN Foundation en thuisfront Braem.
(17 september 2016)
Hostel GunturHostel Guntur zijkantNieuwe hulpvraag!
Vanuit India ontvingen wij de volgende vraag van Zuster Lucy:
Many students come for help. We would like to select another 100 students from different villages and give them a financial support from 5000 rupees (70 euro).
Dit bedrag is per jaar. Hiermee kunnen de studenten alle boeken, overig studiemateriaal en hun schooluniform betalen.
(18 juli 2016)

Realiseren hostel
In de stad Guntur willen we voor 50 gehandicapte kinderen, overwegend meisjes, een hostel bouwen. Veel van de kinderen wonen te ver weg van de school die wij daar gebouwd hebben. Andere kinderen zijn door hun ouders achter gelaten, er zijn meisjes die sexueel misbruikt zijn en kinderen die onder erbarmelijke omstandigheden leven en thuis niet de basiszorg krijgen die nodig is. Om het toch mogelijk te maken dat zij naar school kunnen, zouden ze in een veilig hostel kunnen overnachten. Dit project komt moeilijk van de grond en samenwerking met de Wilde Ganzen lukte niet. Deze organisatie redeneert vanuit Nederlandse normen. Het mag duidelijk zijn dat onze normen in een sterk minder ontwikkeld gebied, totaal niet reëel zijn. Wij proberen toch de nodige financiële middelen te vinden om het project te realiseren. Wie wil ons helpen om de meiden een veilige omgeving te bieden, waarin zij naar school kunnen gaan?
(juli 2016)


Aanvraag ambulance
Zuster Julit heeft een buiten poli kliniek in Irusumanda. Zij verzorgt met name patiënten met slangenbeten. Omdat snelle hulp bij een beet noodzakelijk is, vraagt zij een eenvoudige ambulance. We hebben overleg met de MIVA of zij een bijdrage kunnen leveren.
(juni 2016)


De nieuwsbrief 2016 is geplaatst onder het kopje Nieuwsbrieven. Het financieel jaarverslag over 2015 is terug te vinden onder Beleidsplan/Financiën.
(8 maart 2016)

Een aangepaste stoel voor Babu! (Kerstmis 2015)Prayerful greetings from F C C Sisters, Anakkara
De F C C zusters uit Anakkara zonden ons een mail om hun dank over te brengen voor het bedrag van 17.000 euro dat wij naar hen konden overboeken. Dit geld is binnen gekomen via Stichting Cordaid en is opgehaald met de Vastenaktie 2015 in de parochies Oegstgeest, Wassenaar, Voorschoten en Katwijk. Het geld zal gebruikt worden voor de meiden en jongens van het Körver home, studietoelage voor 75 studenten en voor de aanschaf van naaimachines, snijtafel etc voor verschillende vrouwenprojecten.
(17 september 2015)

Opbrengst Parochie H. Franciscus en H. Clara
In de kerken in Druten en Puiflijk hebben de kinderen die het vormsel hebben gedaan derde wereld producten verkocht. Ook zijn er in beide kerken collectes gehouden. De opbrengst bedraagt ruim 400 euro! Alle kids bedankt voor jullie inzet!!!
(6 juli 2015)


Berichten uit India:

On May 8th we received Euro 15.000 to our bank account. Due to the holidays I could not write to you earlier. I spoke with the Mother General of St. Ann’s to start the Hostel building. They will start the hostel building by 10th of June. Here I am attaching the bank stamen of the same. For Euro 10.000 the sisters are getting in India Rupees 705.294. You could send some more money to them so that they can purchase the cement, iron, bricks and iron etc.

We have successfully completed the school for the rat children at Cherukupalli.

Yours sincerely
Fr. K. Rayapu Reddy
(3 juni 2015)

Berichten uit India:

The RCM School at Thummapudi and water project at Chiluvuru are running successfully with out any interruptions. I think that you are very much impressed with the two projects. Children are educated in a good and spacious class rooms. People are very happy that they could drink purified water.

Yours Sincerely,
Fr. Sudhakar Mannam
(6 mei 2015)

Reactie op de aanvullende hulpvraag vanuit Cherukupalli!
Op 2 april jl. heeft in Naaldwijk de Bernadetterun 2015 plaats gevonden. Een deel van de opbrengst van dit evenement zal worden besteedt aan de bouw van de school. Het gaat hier om ruim € 3.000. Met dit bedrag kan nu daadwerkelijk de laatste fase van de bouw van de school in gaan. Om de bouw te kunnen afronden is nog € 2.000 nodig.
(2 april 2015)

Een aanvullende hulpvraag vanuit Cherukupalli!

Dear members Foundation Kerala,

Cordial greetings and prayerful wishes to you from Fr, K Rayapu Reddy, Guntur, India. Hope you are keeping well as the same attends me in Guntur.
The work of the construction of the School for the Rat Children at Cherukupalli is in the completion stage. We completed the slab work and now we started the plastering work.
On December 31, 2014 you have sent us Euro 20,000 which is equal lent to Rs. Rs. 14,78,925 as the first installment.
Now we need to get ready to provide water facility, Toilet facilities and electricity supply.
Water supply RS 120.727 Euro 1.610
Electricity supply RS 90.545 Euro 1.207
Price increases RS 184.079 Euro 2.454 Euro 5.271 Euro 25.392
Could you kindly release the money to complete the above mentioned facilities?
Apart from this the school need to be equipped with furniture.
Please give my prayerful greetings to your wife Mrs. Dorain Sijbers and all your team members.
I will wait here to hear from you at your earliest convenience.

Thanking you
Yours Sincerely
Fr. K. Rayapu Reddy
(21 maart 2015)

School in aanbouw CherukupalliBericht van Anjaly, student aan de Jeevan Jyothi school:

To Foundation Kerala,

I am Anjaly.. Studying 10th class.I have a brother who is mentally retarded.bedridden also.My mother is lookingafter my brother.so she could not go for work.My Father is going for work .He is a Maison.I got a gift from you, Rs.5000.I used it for my books and bus charge. Thank you very much May the Lord Bless you.

Anjaly
(12 maart 2015)


Bus Jeevan Jyothi
Het aantal verstandelijk gehandicapte kinderen en jong volwassenen dat het school/dagcentrum Jeevan Jyothi bezoekt, neemt sterk in aantal toe. Om deze allen de mogelijkheid te bieden er daadwerkelijk te komen, is een tweede bus aangeschaft.
(22 januari 2015)

Nieuwe bus Jeevan JyothiSchoolbus Jeevan JyothiBasisschool Cherukupalli
Van de ASN Foundation en van Stichting Braem werd een mooie donatie ontvangen voor de bouw van een basisschool in Cherukupalli. De kinderen zijn van ouders die allen analfabeet zijn en in de rijstvelden werken. Om de kinderen een toekomst te bieden, gaan we nu een school voor hen bouwen. De kosten van de school zijn 20.000 euro en voor de electriciteits- en watervoorziening is nog 5.000 euro extra nodig.
(8 januari 2015)

Voorbereidingen
Binnenkort gaan we alle 13 projecten die in 2012, 2013 en 2014 zijn gerealiseerd afronden! Dit betekent dat we de projecten gaan bezoeken en alle administratie gaan controleren. Ook gaan we voor het beleidsplan van 2015 verschillende adressen bezoeken om te beoordelen of de hulpvraag er daadwerkelijk is en binnen de doelstellingen van de stichting passen.
(26 september 2014)

Terugkomviering communicantjes Moeder Godskerk in Voorschoten
In een enthousiaste terugkomviering van 1e communicantjes uit deze parochie mocht onze Stichting een cheque in ontvangst nemen. De kinderen hebben in papieren olifantenspaarpotjes door middel van verschillende acties een mooi bedrag ter hoogte van € 791 bij elkaar gebracht.
(18 augustus 2014)Communicantjes Moeder Godskerk, VoorschotenVervoer voor scholen/dagcentra
Doordat we meer giften ontvangen hebben dan we op gehoopt hadden, zijn we nu in staat om ook de aanvraag van het Jeevan Jyothi Dagcentrum/school in Erumely te honoreren. Ook hier zal een autobus worden aangeschaft waardoor meer jong volwassenen/kinderen dagbesteding en onderwijs kunnen krijgen. Het aantal bezoekers is inmiddels gegroeid naar 115. Een fantastisch resultaat!
(juli 2014)

Vervoer voor scholen/dagcentra
Nadat we in 2008 in Anakkara de Pratheeksha Nikethan Special School hebben gebouwd met electriciteitsvoorzieningen en in 2010 dit centrum hebben kunnen voorzien van een fysiotherapie afdeling, is het aantal kinderen dat deze school bezoekt enorm toegenomen. In de regio waren tot 2008 totaal geen voorzieningen. Nu hebben we de school een autobus kunnen schenken om nog meer thuis wonende kinderen op te kunnen halen en hen onderwijs te bieden.
(juli 2014)

Bouw sanitaire voorzieningen
Aan de Guntur Diocese Social Service & Welfare Society hebben wij het bedrag van € 10.975 kunnen overmaken voor de bouw van toiletten en drinkwatervoorzieningen. Vorig jaar hebben we in samenwerking met de Wilde Ganzen de school gebouwd. Nu kan het project worden voltooid met de noodzakelijke hygiëne maatregelen.
(juni 2014)

Dauwtrap Fietstocht op Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag zal in Voorschoten de jaarlijkse dauwtrap fietstocht plaatsvinden, gevolgd door een ontbijt. De opbrengst van deze tocht zal besteedt worden aan de vrouwenprojecten.
De tocht wordt georganiseerd vanuit de Augustinus parochie.
(10 mei 2014)

Waterzuiveringsproject
Op 9 mei 2014 heeft in Beesel voor de 6e keer de bridgedrive plaatsgevonden. Dit evenement zelf heeft 260 euro opgeleverd.
(9 mei 2014)

Waterpomp
Ruben Gubbels en Matthijs Hock, twee leerlingen van groep 6 van basisschool De Kubus, zijn op eigen initiatief een project gestart om geld bijeen te krijgen voor de aanschaf van een waterpomp. Deze pomp komt in Sattanapalli te staan bij een basisschool en zal 120 kinderen van schoon drinkwater voor zien. Om het geld bij elkaar te krijgen hebben Ruben en Matthijs lege flessen ingezameld en op koningsdag spulltejes verkocht en muziek gespeeld. Het totaalbedrag dat zij hebben ingezameld bedraagt € 143,64!!!
(april 2014)

Matthijs (l) en Ruben (r)Inrichting scholen in Perecherla en Sattanapalli
In de afgelopen maanden is het door de opbrengst van veschillende kleine donaties gelukt om deze beide door ons in 2013 gebouwde scholen, in te richten. Dit betekent dat de kinderen nu tafels en stoelen hebben. Ook is er een keuken ingericht, waaradoor alle kinderen tussen de middag een warme maaltijd kunnen krijgen. Dit eten wordt door de deelstaat regering betaald en bestaat uit 100 gram rijst, 50 gram groenten(nat) en twee keer per week een beker melk en een keer per week een ei. Meer dan 200 kinderen komen nu naar school en werken minder op het land van hun ouders.
(februari 2014)

Kansen voor vrouwen en kinderen
De Sint Augustinus Parochie omvattende Voorschoten, Katwijk, Oegstgeest en Wassenaar, starten dit jaar met een 3-jarig project. De inhoud hiervan is kinderen uit de onderste laag van de samenleving, een kans te bieden om onderwijs te volgen(schoolproject). De ouders van de kinderen hebben zelf onvoldoende financiële middelen om de schoolkosten te betalen of laten de kinderen liever op het land werken.
Voor de vrouwen worden er kleinschalige werkgelegenheidsprojecten opgezet.
Deze bestaan uit werken in een boekbinderij en een naaiproject.
De projecten zullen gestart worden in samenwerking met de Vastenactie en Cordaid.
(18 januari 2014)

Waterproject Chiluvuru
Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van het najaar van 2013, is het waterproject in Chiluvuru afgerond. Vanaf nu kunnen ruim 5000 mensen in deze omgeving over schoon drinkwater beschikken!
(11 januari 2014)

Waterproject Chiluvuru

Stichting Kerala wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond en hulpvaardig 2014!
(24 december 2013)

Door alle donaties van de afgelopen maanden zijn wij in staat om de school die wij in Selapadu hebben gebouwd, nu van meubilair te voorzien. Daarnaast krijgen de kinderen het benodigde lesmateriaal.
Omdat de opbrengst hoger is dan verwacht zijn we nu ook in staat de school in Perecherla begin volgend jaar te meubileren.
(22 december 2013)

Van de lokale Lions Club kregen wij het mooie bedrag van € 1.000.
(21 december 2013)

Van Stichting Thuisfront Braem ontvingen wij een donatie van € 2.000.
(20 december 2013)

Dit weekend hebben we een toespraak mogen houden in de kerk in Belfeld en Tegelen. De collecte tijdens deze diensten bracht € 845 op. Daarnaast ontvingen wij een vervroegd kerstgeschenk: een anonieme gift.
(30 november 2013)

Ter gelegenheid van het 60-jarig huwelijk van een echtpaar uit het westen van het land, mochten we € 970 ontvangen.
(1 november 2013)

Dankzij vele donaties zijn we in de gelegenheid gesteld om in het dorpje Perecherla een bestaand schoollokaal te renoveren. De ruimte is nu verdeeld in twee klaslokalen en daarnaast worden nu ook twee klaslokalen gebouwd. Zo kunnen ruim 100 kinderen naar school!
(23 augustus 2013)
Onderwijs voor kinderen en vrouwenproject
Er zijn gesprekken gaande met een parochie om de besteding van de opbrengst van de vastenactie 2014-2016 samen vast te stellen. We denken hierbij aan onderwijs voor kinderen en vrouwenprojecten.
(12 juli 2013)

Waterproject
Na uitgebreid overleg en advies van deskundigen zijn we gestart met een project voor schoon drinkwater in Chilivuru. Doel is om 5000 mensen in plattelandsdorpen van schoon drinkwater te voorzien.
(6 juni 2013)

Schoolklas Selapadu Mei 2013School Selapadu Mei 2013Mailbericht uit India van Sister Rani:

I am very grateful to you for your concern and attention towards us.
Thanks very much. May God bless you and your all the undertakings.

With love and prayers,
Sr. Rani
(2 april 2013)

We zijn in januari 2013 wederom met een groep mensen naar India gegaan en hebben de projecten bezocht. Kijk naar de laatste nieuwsbrief voor meer informatie.
De ontvangst was zeer hartelijk en namens de mensen in India willen we graag een ieder bedanken die een en ander mogelijk heeft gemaakt!
(11 maart 2013)

Dankzij een aantal donaties kan de bouw van de school in Selapadu doorgaan. Een van de donateurs is Stichting Wilde Ganzen. Daarnaast ontvingen wij een donatie van een particulier voor de school. Wij hopen op een aantal lopende aanvragen/verzoeken een positieve reactie te ontvangen, waardoor ook het schoolplein ingericht kan worden.
(9 december 2012)

Voor Zuster Celine Maria hebben wij dankzij de donatie van de MIVA een motor kunnen aanschaffen. Met deze motor kan zij mensen die in de rijstvelden door slangen worden gebeten snel bereiken om hen op tijd van tegengif te voorzien.
(15 november 2012)

De bouw van de school in Selapadu is gestart. De bouw zal medio april 2013 klaar zijn. De kosten van de bouw vallen onvoorzien hoger uit. Oorzaak zijn de hogere materiaalkosten. Voor de bouw van toiletten zijn wij nog op zoek naar enkele sponsoren.
(3 augustus 2012)

Bouw school SelapaduMaas Waal College Wijchen

De presentatie aan de leerlingen van klas 3 VMBO-t over het ontwikkelingswerk van onze stichting, heeft geresulteerd in het opzetten van een actie waarvan de opbrengst voor de Stichting zal zijn. De leerlingen konden kiezen uit drie verschillende projecten van drie verschillende organisaties (opruimen van bermbommen, koken op zonne-energie en vrouwenprojecten in India). Wij zijn blij dat de keuze is gevallen op ons project, het vrouwenproject naaimachines in Denduluru.
(17 juni 2012)

Overhandiging cheque Vormelingen 2012Op 16 juni ontvingen wij de cheque met daarop een bedrag van € 490,01 van de Vormelingen groep 2012 van de HH Ewalden Kerk uit Druten. De opbrengst is tot stand gekomen door de collectes en verkoop van Derde Wereld producten.
(16 juni 2012)

Maas Waal College Wijchen

Op dinsdag 5 juni zal aan de leerlingen van klas 3 VMBO-t uitleg gegeven worden over het ontwikkelingswerk van onze stichting.
(23 mei 2012)Bridgedrive - Thijs en Bram op het Roodt

Het begint zo langzamerhand een traditie te worden dat er jaarlijks een bridgedrive in Reuver onder leiding van Thijs en Bram op het Roodt, wordt georganiseerd. Dit jaar werd de drive gesponsord door enkele bedrijven. Daarnaast heeft Bram weer voor een heerlijk diner gezorgd!
De opbrengst van dit diner en de bijdrage van deelnemers was goed voor € 500. Ook hier zijn Indiase produkten verkocht.
(27 april 2012)

Actie Basisschool De Kubus te Druten

In maart-april 2012 heeft de school verschillende acties georganiseerd om geld in te zamelen voor de Stichting. Zo'n 400 kinderen hebben vol enthousiasme gerend, geskeelerd en gedanst. Dit heeft een bedrag opgeleverd van € 8320,14. Echt geweldig. Een bijzondere vermelding in deze voor een leerling uit groep 8. Met zijn inzet heeft hij 71 sponsoren binnen gehaald!!!
(15 april 2012)

Actie Basisschool De Kubus te Druten

In het voorjaar van 2012 zal de school verschillende acties organiseren om geld in te zamelen voor de Stichting.
(23 december 2011)

Vastenactie stichting Kerala 2011 afgerond

Op 14 november is het mooie bedrag van € 30.876 overgeboekt naar Sr. Gracy in Kanjirappalli, een stad in het zuiden van India. Daarmee is niet helemaal het doel bereikt om € 50.000 bijeen te krijgen, maar het is toch een flinke stap voorwaarts in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.
Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van fysiotherapie artikelen voor de Nikethan special school in Anakkara en Erumely en inrichting van en aanschaf van lesmateriaal van de door ons eerder gebouwde scholen in o.a. Denduluru. Daarnaast is er ook nog de inrichting van lokalen voor beroepstraining.
Het geld is bijeen gebracht door een aantal basisscholen in de gemeente Druten en West Maas en Waal en een aantal parochies. Veel kinderen hebben deelgenomen aan sponsorlopen, verkopen op de kerstmarkt op hun school en van Indiase producten achter in de kerk. Het bedrag dat stichting Kerala nog tekort komt hoopt zij in 2012 met nog andere acties bijeen te krijgen. Maar donaties zijn natuurlijk altijd meer dan welkom om aan deze vergeten groep mensen ook een perspectief in hun leven te geven.

(14 november 2011)

Autobus gerealiseerd
In de nieuwsbrief van 2011 gaven wij het volgende aan:
Zo is er de vraag vanuit de St. Ann sisters uit Guntur om een kleine autobus. ... Ook kunnen daardoor een aantal kinderen niet naar school. ....
De gevraagde autobus heeft 24 zitplaatsen en kost RS 888.416, omgerekend € 14.806,93. Dit vervoermiddel zal de huidige en toekomstige problemen aanzienlijk oplossen.

Dit bedrag hebben wij dankzij vele donaties nu bijeen! De bus kan aangeschaft worden, waardoor weer meer kinderen naar school kunnen.
(3 oktober 2011)

Vaste donaties
In de maand september zijn wederom twee mensen een vijf jarige donatie aangegaan!
Mochten meer mensen hierin geinteresseerd zijn neem dan contact op met tsijbers@planet.nl.
(1 oktober 2011)

't Geerke Puiflijk
Op maandag 26 september 2011 werd de voorzitter van de Stichting ontvangen tijdens de open podium middag van de school. De leerlingen hebben op 7 september een sponsorloop gelopen. De opbrengst van € 2.015,49 zal gebruikt worden voor het Körver Home te Annakara.
(1 oktober 2011)

BLIJ EN VERRAST

Blij en verrast zijn wij dat de verkoop van derde wereld producten en de activiteiten van de vormselgroep van de H.H. Ewaldenkerk te Druten, inclusief de extra collecte, het zeer mooie bedrag van € 1.215,29 heeft opgeleverd.

Als stichting, die zich o.a. inzet voor de ontwikkeling van zorg voor verstandelijke gehandicapte kinderen in India, zijn wij volledig afhankelijk van giften. Immers de Nederlandse overheid heeft de geldkraan grotendeels dicht gedraaid. Mede door deze gift kunnen wij een autobus kopen voor de St. Ann sisters in Guntur. Voor hen hebben wij in 2008 een school gebouwd. De gehandicapte kinderen krijgen nu onderwijs en vorming. Omdat het zo goed gaat willen meer kinderen naar school komen maar zij hebben geen vervoer. Met de door ons te kopen autobus zijn nu ook kinderen van buiten de stad in de gelegenheid naar school te komen.
(5 juli 2011)

Koninklijke Auris Groep Speciaal voor gehoor, spraak en taal

Van deze scholengemeenschap ontvingen wij een bedrag van 1.500 euro om de school voor Mithram in te richten.
(29 juni 2011)

Bericht uit De Waalkanter 15 juni 2011

3100 euro voor Stichting Kerala
Alphen

De leerlingen van basisschool De Mariënhof uit Alphen deden in april mee aan een sponsorloop voor Stichting Kerala. De opbrengst werd onlangs overhandigd aan Theo Sijbers van Kerala. Uiteindelijk werd € 3.107,34 meegeven voor het goede werk dat de stichting voor kinderen in India doet. Theo Sijbers vertelde na het ontvangen van de cheque hoe veel kinderen in India leven en dat het sponsorgeld gebruikt gaat worden om scholen van te bouwen.

Reactie Stichting Kerala:
Een geweldige prestatie van alle kinderen. Bedankt voor jullie enthousiasme en vele meters rennen!


Bijdrage Stichting thuisfront Braem

Stichting Kerala uit Druten wil jullie graag van harte danken voor hun tweede donatie. Met deze bijdrage zijn we weer een stap dichterbij de aanschaf van een autobus. Met deze bus wordt het voor een aantal verstandelijk gehandicapte kinderen mogelijk de school van de St. Ann sisters in de stad Guntur te bezoeken.
(1 juni 2011)

Culinaire Bridge drive Beesel 6 mei 2011

Kijk op deze link voor de jaarlijks terugkerende Bridge drive georganiseerd door Thijs en Bram:
http://www.bridgeoffice.nl/evenementen.html?activity=77
(26 april 2011)

Sponsorloop basisschool Mariënhof

Op donderdag 28 april zullen de kinderen van basisschool Mariënhof te Alphen aan de Maas, een sponsorloop houden. Met het goede weer in het vooruitzicht gaan ze vast een leuke middag tegemoet!
(25 april 2011)

Vastenaktie voor Kerala

Dit jaar werkt de Vastenaktie in Maas en Waal samen met de Stichting Kerala. Deze stichting werkt in de Indiase deelstaten Kerala en Andrah Pradesh voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

Het project is als zogenaamd ‘eigen project’ ingediend bij Vastenaktie /Cordaid, die hun goedkeuring hebben verleend. Zij zullen het opgehaalde bedrag verdubbelen of aanvullen tot een maximum van 50.000 Euro. We hopen daarom dat zowel de scholen als de parochies weer enthousiast zullen meedoen.

Deelnemende scholen: basisschool De Leeuwenkuil uit Beneden Leeuwen, De Maria school uit Boven Leeuwen, De Octopus uit Horssen, De Laak uit Wamel, St. Lambertus school uit Maasbommel, De St. Victor school uit Afferden, en De Kleurencirkel uit Druten Zuid en De Oversteek uit Dreumel.

Basisschool De Kubus uit Druten heeft de toezegging gedaan dat zij in 2012 een actie voor Stichting Kerala te zullen houden.
(5 maart 2011)

Lunch van Indiase overheid voor de schoolkinderen

Tijdens ons bezoek in november/december 2010 hebben we de nu lopende 13(!!!!) projecten bezocht. De projecten verlopen allemaal zeer voortvarend.
De economische vooruitgang in de deelstaat Kerala is duidelijk te zien. We zien steeds meer auto's rijden en ook de kwaliteit van de huizen neemt toe. Veel mannen van wie het gezin in Kerala woont, werken als gastarbeider in het Midden Oosten. Dat wat zij daar verdienen, investeren zij vervolgens weer in India.

Anders is het in het Oosten van India. Daar is de armoede nog steeds schrijnend. Meer dan 60% van de bevolking werkt in de landbouw. Bij een slechte oogst is er vaak geen werkgelegenheid. Ouders zijn dan ook snel geneigd om, als dat mogelijk is, hun kinderen mee te nemen om op het land te helpen en zo nog iets te verdienen. De kinderen kunnen in dat geval dus niet naar school. De overheid van de deelstaat Andhra Pradesh heeft nu besloten dat kinderen die de school bezoeken een lunch krijgen aangeboden. Deze lunch bestaat uit 100 gram rijst, 50 gram curry(groentenat). Verder krijgen ze op maandag en vrijdag een glas melk en op woensdag een gekookt ei. Zo hopen ze dat de kinderen toch naar school komen en zich kunnen ontwikkelen.


Het uitdelen van de maaltijdOp het platteland zijn echter amper scholen. Wij worden als Stichting benaderd ook hierin een helpende hand te bieden. Op de foto zie je een van de scholen in aanbouw die wij financieren.
(24 december 2010)

School in aanbouw in ThummapudiVastenaktie 2011 vervolg

Op dinsdag 9 november a.s. zal de persavond voor de vastenaktie in het dekenaat Druten plaatsvinden. In het cultureel centrum D'n Bogerd te Druten zal een perspresentatie worden gehouden over het India Kerala project. Namens de werkgroep zal Henk Campschroer uitleg geven. Eveneens zullen Father Sunny, geboren in India en Theo Sijbers, voorzitter van Stichting Kerala, een presentatie houden. Namens de vastenaktie Cordaid Nederland zal Guus Prevoo informatie verstrekken. De bijeenkomst begint om 20.15 uur. Een ieder is van harte uitgenodigd.

Op 1 februari 2011 is de startavond van de Vastenaktie. Op die bijeenkomst zal met name Mieke van Beurden, bestuurslid van Stichting Kerala, informatie verstrekken over het schoolproject. Zij heeft in samenwerking met het COS en Cordaid het project uitgewerkt.

Verder is het voornemen om op 29 maart 2010 een bijeenkomst te houden, waarbij de vastenmaaltijd wordt genuttigd. Doel van deze avond is daadwerkelijk te ervaren met welke kleine hoeveelheden voeding mensen in India moeten leven.

Cultureel Centrum D'n Bogerd: Van Heemstraweg 53 te Druten
(18 oktober 2010)

Vastenaktie 2011

Van Cordaid ontvingen wij het bericht dat zij instemmen met een voorstel van de Dekanale werkgroep Druten. Dit voorstel houdt in dat de opbrengst van activiteiten van de basisscholen in het kader van de Vastenaktie 2011 en de bijdragen van de lokale kerken te goede komen aan onze stichting. Wij zullen deze inkomsten gebruiken om de zorg voor verstandelijk gehandicapte kinderen en jong volwassenen in de deelstaten Kerala en Andhra Pradesh, India, verder te ontwikkelen.
(23 augustus 2010)

Berichten uit India

July 30, 2010
Dear Friends Theo & Dorien,

Greetings of joy and peace to you in the Lord! I wish that you and your friends do keep well and work well. The staff of GDSS & WS and I keep well and do well with the shelter programme in flood affected area. The construction of the houses is going on.

I am happy to inform you that the projects – Kerala Foundation are going on well. Kindly note the following, namely,

Construction of school at Thummapudi: It is going on. Although, there was a gap due to heavy rain and transfer of the priest, Fr. Abraham. The door parts are erected, the construction of brick wall up to the lintel level will be completed – Lintel to roof level and slab cost, we planned to complete by the end of Oct 2010. Let us wish that we succeed in this regard.Construction of 50 houses at Katipapala Colony – Pedapalakalur Village, at the outskirts of Guntur City. The construction is going very fast, within two months, the construction of 50 houses may be completed up to the roof level. Government subsidy is ready. There will not be any problem to complete the construction of 50 houses to the poorest families of Katipapala.
Construction of 35 houses to the flood affected village, Oleru: The construction is going on very fast. With the Government special package and your kind assistance. The Government insists to complete it as early as possible.

While thanking you for your great assistance, I assure my prayers to all of you. May God bless you all!

Thanking you
Yours cordially

Fr. Y. Showry Raju

Verder ontvingen wij in juli het volgende bericht:

As regards to the Katipapala slum, Guntur, let us thank the Lord for the inspiration of the Indian Government, readiness to support the construction of houses, stated by your generous support. The Indian Government has recognized our service, to these people living in a miserable life condition. All gratitude goes to you because when I introduced them to you without any hesitation you came to their assistance. Thank you and the team of Netherlands. You are the foundation stone for this Katipapala slum, Guntur.Stichting Thuisfront Braem

Van deze stichting mochten wij een donatie ontvangen om met name een van de huizen van de F.C.C. zusters verder te kunnen ontwikkelen. Het gaat hier om het Jeevan Jyothi (Licht van het leven) centrum. Dit centrum wordt geleid door Zr. Lucy. Dagelijks komen hier tientallen gehandicapte kinderen voor onderwijs en vaardighedentraining.
(21 juni 2010)

Verkoop producten

Hernense Stratenmarkt
Op deze markt hadden we dit jaar minder resultaat: de opbrengst van een hele dag bedroeg jammer genoeg maar € 95.
(13 juni 2010)

Tuinmarkt Bredius Stichting
Op de tuinmarkt van de Bredius Stichting uit Hernen, hebben wij voor € 371 goederen verkocht.
(5 juni 2010)

Bridge Drive Beesel
Deze inmiddels voor ons traditionele Bridge Drive, waarbij de deelnemers behalve van het spel ook genoten van een 5-gangen diner, leverde een bedrag van € 530 op.
(4 juni 2010)

Vormsel Groep 8

De afgelopen periode hebben de Drutense vormelingen zes keer een wereldwinkeltje achter in de kerk beheerd. Samen met de collecte is een bedrag van € 597,19 bij elkaar gebracht en overgemaakt naar de Stichting Kerala.
(juni 2010)
Stichting Mithram

Met deze door lokale ouders opgerichte stichting, hebben wij enkele jaren geleden een dagcentrum gebouwd. Met financiële steun uit de VS hebben zij hier een school bij kunnen bouwen. Wij hebben deze school nu ingericht en voorzien van meubilair en lesmateriaal. De totale kosten waren € 6.030.
(april 2010)

Social Service Guntur

In samenwerking met een lokale stichting in Guntur hebben wij in de buitenwijken van deze stad ongeveer 60 huizen kunnen bouwen! Totale kosten: € 29.500. De mensen woonden tot dan in de buitenlucht op zandgrond, zonder enige vorm van voorzieningen.
De huizen zijn grotendeels door onze stichting betaald en deels door de Indiase overheid. De toekomstige bewoners moeten zelf een bijdrage leveren ter hoogte van een half jaar salaris, zijnde € 130. Het mag duidelijk zijn dat dit vooralsnog een druppel op de gloeiende plaat is. Er is dringend behoefte aan meer huizen.
(april 2010)

Gift particuliere stichting

Onze dank gaat uit naar een particuliere stichting die graag op de achtergrond blijft qua naamsbekendheid. Wij ontvingen van hen een gift van € 13.000!
(31 maart 2010)

Körver Home

In dit huis, soort gezinsvervangend tehuis, dat met steun van een nederlandse familie is gebouwd, wonen inmiddels bijna 20 meisjes en jonge vrouwen. Het zijn meiden die door de familie zijn verstoten of voor wie de familie niet in hun onderhoud kan voorzien.
(maart 2010)

Vormsel groep 8

Een aantal kinderen uit onder andere Druten zullen dit jaar het Heilig Vormsel ontvangen. Ter gelegenheid van dit gebeuren zullen zij evenals vorig jaar pennenetui's en andere producten uit India gaan verkopen. De opbrengst wordt besteed aan de inrichting van een basisschool in Thummapudi en lesmateriaal voor de kinderen van arme landarbeiders.
(20 februari 2010)

40 jarig jubileum onderwijs


Aad Burgers, leerkracht van de SPOM (Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas & Waal), is in 1970 op de kleuterschool in Maasbommel begonnen. Ze staat nog met evenveel verve voor de klas als 40 jaar geleden.
Op 28 januari viert zij haar jubileum op de basisschool in Maasbommel met een feestdag voor de kinderen. 's Avonds van 19.00 u. - 21.00 u. is er een receptie voor iedereen die Aad maar een warm hart toe draagt. Zij vraagt de genodigden een eventuele gift ten behoeve van onze stichting te laten komen. De opbrengst bedroeg € 1.165.
(4 januari en 20 februari 2010)


Kerstacties 2009
De kinderen van basisschool De Tweestroom te Altforst hebben in samenwerking met onder andere lokale ondernemers een CD gemaakt: Kersthits De Tweestroom Kids.
Een geweldige CD!!!!! Met de opbrengst van € 1.000 zal een gedeelte van de inrichting van een nieuw door ons te bouwen basisschool Thummapudi gefinancierd worden. Alle kids: bedankt voor jullie inzet.
(18 december 2009)

Op basisschool Jacinta te Waspik is op opnieuw een kerstmarkt gehouden. Net zoals twee jaar geleden, is de opbrengst van € 1.303 ook dit jaar bestemd voor onze stichting. We hebben bij deze gelegenheid voor het eerst onze nieuwe power point presentatie kunnen tonen!
Met de opbrengst zal ook een gedeelte van de inrichting van de basisschool in Thummapudi gefinancierd worden.
(17 december 2009)

Drutense actie na ramp India
dinsdag 06 oktober 2009

DRUTEN - Drutenaar Theo Sijbers is dinsdag een geldinzamelingsactie begonnen voor de door overstromingen getroffen Indiase deelstaat Andra Pradesh.
De ergste watersnood in Zuid-India sinds tientallen jaren kostte tot nu toe aan bijna 300 mensen het leven. Zo'n 2,5 miljoen mensen zijn dakloos.

Sijbers en de door hem opgerichte stichting Kerala zijn al twaalf jaar actief in de Indiase deelstaaten Kerala en Andra Pradesh. Zij halen in Nederland geld op om daar onder meer scholen en dagcentra voor mensen met een verstandelijke handicap te laten bouwen. Al het geld gaat rechtstreeks naar de mensen die daar wonen.

Volgens Theo Sijbers zijn geen door de stichting Kerala opgezette projecten door de watersnoodramp getroffen. Maar in de directe omgeving daarvan zijn veel slachtoffers gevallen en hebben velen alle have en goed verloren. Er is nu met name dringend behoefte aan water, rijst, dekens, eenvoudige tenten en medicijnen.

Sijbers heeft inmiddels 300 van zijn relaties gemaild. De eerste donaties stromen binnen. Het gironummer is te vinden op de website van de stichting.

Bron: De Gelderlander 6 oktober 2009

Autobus voor verstandelijk gehandicapten

In samenwerking met de MIVA hebben we aan de Cottolengo school in Cochin een nieuwe autobus kunnen geven. Hiermee kunnen dagelijks 35 kinderen de school/het dagcentrum bezoeken. Deze kinderen zouden anders niet naar school kunnen. Een geweldig resultaat!!!!
(29 september 2009)Gouden bruiloft

Blij verrast zijn we met het bericht dat een Gouden bruidspaar in het land de giften die zij ontvangen op hun feest, geschonken zullen worden aan onze Stichting. Het doet ons goed dat steeds meer mensen op bijzondere momenten in hun leven hun welvaart met anderen willen delen. (19 september 2009)

Aankondiging

Uit een ander deel van het land ontvingen wij de mededeling dat twee mensen voor elkaar gekozen hebben. Wij wensen hen veel geluk toe!!! Omdat zij hier geen bekendheid aan willen geven, nemen we alleen de tekst over van hun aankondiging. Hierin geven zij te kennen onze stichting te willen steunen, onder het motto:

Wij beschikken al over veel, velen beschikken niet eens over het minimale.
(19 september 2009)

Update lopende en toekomstige projecten

De directeur van het Social Center te Guntur heeft ons laten weten dat de bouw van waterputten voorspoedig verloopt. In samenwerking met Cordaid bouwen wij in 17 dorpen 22 waterputten. Dit project zal eind van dit jaar klaar zijn.

Dankzij een particuliere gift van Tiny en Huub kunnen wij in het dorpje Thummapudi een basisschool bouwen! De kinderen zitten nu in een oud vervallen kerkje. De staat van het kerkje is dusdanig dat nieuwbouw dringend gewenst is, om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. De kerk bestaat nu uit één ruimte. In de nieuwe school komen er onder andere vier klaslokalen en toiletten.

Wij zijn in gesprek met een makelaar die in 2010 ter ere van het zoveel jarig bestaan van hun kantoor/bedrijf huizen in de sloppenwijken wil gaan bouwen (zie onder actie). Zo krijgen Nederlanders een tweede huis in India, onder het motto:
wij een huis, zij een huis.
Het voordeel hiervan is dat je een tweede huis hebt, je betaalt geen onroerend zaak belasting, geen onderhoudskosten en nog belangrijker: je geeft een familie een nieuwe, hoopvolle toekomst.

In samenwerking met de MIVA zullen wij een autobus kopen voor Cottolengoschool. Deze school in Fort Cochin biedt onderwijs en dagopvang aan verstandelijk gehandicapte kinderen aan.
(4 juli 2009)

Ontvangen donaties

Grote donaties werden nog ontvangen van de Paul Tensen Stichting, Impulsis en het Rode Kruis Heumen/Malden. De donaties worden gebruikt voor het nieuwe dagcentrum in Denduluru en de huizen in de sloppenwijken.
(4 juli 2009)

Bridge drive Beesel

Op 5 juni heeft in Beesel de vierde bridge drive plaatsgevonden. De drive is wederom georganiseerd door Bram en Thijs op het Roodt. De opbrengst van € 630 zullen wij besteden aan het nieuwe dagcentrum in Denduluru. Ook in 2010 zal er een bridge drive plaatsvinden, waarbij de opbrengst gebruikt zal worden om een of meerdere huizen te bouwen in de sloppenwijken.
(4 Juli 2009)

Vormsel groep 8

Een aantal kinderen uit Druten heeft op zaterdag 30 mei het Heilig Vormsel ontvangen. Ter gelegenheid van dit gebeuren hebben zij pennenetui's uit India verkocht. De opbrengst wordt besteed aan lesmateriaal voor kinderen van arme landarbeiders.
Uiteindelijk is het resultaat van de verkoop en extra collecte in de Ewaldenkerk te Druten € 746,25. Zie ook: http://www.parochiedrutenpuiflijk.nl/actueel-reacties.htm#Vormelingen_Druten_2009:_bedankt_voor_jullie_inzet_voor_Kerala!
(4 juli 2009)

Annie en Henk 25 jaar samen

Op 2e Pinksterdag zullen Henk en Annie een feest geven ter ere van hun 25 jarig samen zijn. De uitnodiging luidt:

Wij hebben genoeg
We hebben elkaar
We hebben jullie
We vieren een feestje
En we hebben alles wat we nodig hebben
Maar als je toch iets wilt geven, dan....


Ze hebben besloten om met hun giften een of meer huizen te bouwen voor Indiase gezinnen die nu onder erbarmelijke omstandigheden leven. Voor meer informatie: zie onder actie op deze site.

De opbrengst van dit feest bedraagt bijna €2.500.
(30 april 2009)

Stichting Beheer Sociaal Fonds

Deze organisatie uit Venlo-Blerick die onder andere een kringloopwinkel heeft/beheerd, heeft geld gedoneerd om twee gezinnen een huis te geven. Voor meer informatie zie elders op deze site onder actie.
(16 april 2009)


10 jarig bestaan!!!!!

Op 29 maart a.s. zullen wij in een kleinere kring ons 10 jarig jubileum vieren.
(7 maart 2009)

Nieuwsbrief 2009

Onder Nieuwsbrieven is de Nieuwsbrief 2009 geplaatst. Hieronder vindt u een weergave van ons werk het afgelopen jaar en kunt u alle gerealiseerde projecten vinden.
(7 maart 2009)

Bezoek India voorjaar 2009

Binnenkort vertrekken we weer met een groep reizigers naar onze projecten in India. Op deze reis zullen wij onder andere:
* een school voor meervoudig gehandicapte kinderen openen;
* een secundary school openen;
* het project voor de bouw van 35 toiletten bij basisscholen afronden;
* het startsein geven voor de bouw van een nieuw dagcentrum voor verstandelijk gehandicapten;
* beginnen met de bouw van 22 waterputten.
(januari 2009)

Mithram

Onze counterpartner in Cochin: de stichting Mithram, heeft onze ondersteuning ook op hun website geplaatst. Kijk op: http://mithram.org/benefectors.html
Wat hebben wij voor deze stichting gedaan:
- een grouphome gebouwd,
- een dagcentrum gerealiseerd,
- waterput geboord en omheind,
- fysiotherapiecentrum gebouwd en ingericht,
- en een bus aangeschaft om de kinderen die nog thuis wonen dagelijks te vervoeren.
(11 december 2008)

Waterputten

Met Cordaid Nederland wordt een contract afgesloten om waterputten voor drinkwater en landbouwirrigatie te slaan in Nagarampalem, district Guntur, India. De waterputten worden geslagen in 17 dorpen. Het gaat in totaal om 22 waterputten. In dit gebied wonen 92.000 mensen. Velen van hen zijn werkeloos. (11 december 2008)

Bouw dagcentrum/school in Andhra Pradesh.

Impulsis is een gezamelijk programma van Edukans, Kerk in Actie en ICCO. Met hun ondersteuning en een bijdrage van onder andere Rabobank Foudation en Stichting Bisschop Bekkers gaan we een dagcentrum/school voor enkel en meervoudig gehandicapte kinderen bouwen. (18 augustus 2008)

Anton Jurgens Fonds.

Van dit fonds ontvangen wij een bijdrage voor de bouw van een school in Guntur. Deze school zal met name bezocht worden door kinderen met een verstandelijke handicap en dove of slechthorende kinderen. (22 juli 2008)

Secundary school Attaluru.

Vanuit Guntur hebben wij het goede nieuws ontvangen dat de bouw van de school voor voortgezet onderwijs in Attaluru bijna is afgerond! In januari 2009 zullen wij deze school officieel gaan openen. De opening zal mede worden verricht door de familie Hanssen uit Helden. Hun bedrijf, HTM Holding, heeft de bouw van de school mogelijk gemaakt. (12 juli 2008)

Aqua for All.

In samenwerking met de stichting Aqua for All gaan we dit jaar bij 35 scholen toiletten bouwen. Het ontwerp van de toiletten en de volledige projectbeschrijving met begroting heeft ter beoordeling bij deze stichting gelegen. Inmiddels is het contract getekend. (10 juli 2008)

Bouw school en dagcentrum.

In het voorjaar van 2009 starten we waarschijnlijk met de bouw van een school en dagcentrum in Eluru in Andhra Pradesh. De bevolking in dit dorp is zeer arm. In samenwerking met zuster Celine Maria van de Franciscan Clarist Congregation zijn de voorbereidingen gestart. Het overleg met een plaatselijke architect is gestart.
(14 juni 2008)

Collecte vormselgroep.

Een aantal kinderen van basisschool De Kubus te Druten ontvingen het vormsel in de Ewaldenkerk. Tijdens deze viering werd er extra gecollecteerd voor onze stichting. (mei 2008)

Bouw school en dagcentrum.

Van de Zusters Dochters der Wijsheid ontvingen wij een bijdrage om de bouw van onze school en dagcentrum voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Erumely en Anakkara af te ronden. (31 maart 2008)

Werving gelden door particuliere initiatieven.

* Afscheidsreceptie
Met ingang van 1 augustus is ons bestuurslid mevrouw Mieke van Beurden van haar welverdiende pensioen gaan genieten. Ze heeft ervoor gekozen om onze stichting nog meer te promoten, iets wat ze afgelopen jaren in het Westland al zeer actief gedaan heeft. In plaats van cadeaus e.d. ontving Mieke graag giften voor de stichting. De opbrengst bedraagt € 1.000. (15 juli 2008)

* 65 ste verjaardag
Mevrouw Knoop - Gerlag heeft dit jaar haar 65ste verjaardag gevierd. Zij is in 2007 met de jaarlijkse groepsreis meegeweest naar India. Dit heeft haar op het idee gebracht om in plaats van cadeaus een bijdrage voor de stichting te vragen. Hiertoe is in de feesttent een doos geplaatst waarin iedereen zijn of haar deel kon bijdragen. Het eindresultaat is ruim € 1.000. (5 juli 2008)

* Bridgedrive - Thijs en Bram op het Roodt
Evenals vorig jaar is er ook nu weer een bridgedrive geweest, die in Reuver is georganiseerd, onder leiding van Thijs en Bram op het Roodt. Bram heeft op deze avond een overheerlijk diner gekookt. De opbrengst van dit diner, € 500, is aan onze stichting gedoneerd. Ook hier zijn Indiase produkten verkocht. Tesamen met enkele kleine schenkingen is de opbrengst € 172. (9 juni 2008)

* Stratenmarkt Hernen
De jaarlijkse stratenmarkt in dit Gelderse dorpje heeft plaatsgevonden op 8 juni. Wij waren daar aanwezig om de Stichting te promoten en onder andere Indiase produkten te verkopen. Het resultaat van deze dag was € 143,50. (8 juni 2008)

*
60 jarig huwelijk familie Bongaarts - Van Leipsig
Het echtpaar heeft hun 60 jarig huwelijk gevierd. Zij vonden het fijn dat genodigden in plaats van bloemen of andere cadeaus de Stichting Kerala, met wie zij en hun kinderen zich verbonden voelen, zouden verrassen met een donatie.
De opbrengst van deze prachtige dag is € 2.077. Deze donatie zal ons mede in staat stellen om een woonvorm voor tien gehandicapte vrouwen op te richten.
Het zogenaamde Körver-home. (11 mei 2008)

* 55 ste verjaardag
De heer Peter van Beurden, een broer van Mieke, heeft de giften welke hij voor zijn verjaardag in mei jl. mocht ontvangen, aan de stichting geschonken. (7 mei 2008)