2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Stichting Kerala
Exploitatierekening 2012

Baten In euro
Ontvangen giften 68337,58
Ontvangen renten 486,78
Verkoopakties:
Opbrengst: 400,00
Aankoop materialen: 46,85
Netto opbrengst: 353,15
Totaal baten 69.177,51

Lasten
Projecten: Bouw, inrichting en
exploitatie van dagcentra,
gezinsvervangende huizen,
scholen en woningen
voor sloppenwijken en
vrouwenprojecten.
71395,75
Vervoermiddelen 0
Lesmaterialen 0
Hulpmiddelen 1484,33
Totaal projecten 72.880,08

Kosten van beheer
Bankkosten 231,88
Contributie Kamer van Koophandel 24,08
Beheerskosten 160,23
Totaal kosten van beheer 416,19
Totaal lasten 73.296,27

Exploitatieoverschot -4.118,76