Najaar 2010

Het is enkele jaren geleden dat wij in Cochin aanwezig waren bij een ontmoeting met ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen. De doelstelling van de bijeenkomst was om ouders en daarmee hun gehandicapte kind uit een sociaal isolement te halen. Plotseling werd mij gevraagd een toespraak te houden.
Ik dacht aan de ontwikkelingen in Nederland. Hoe lang hebben wij erover gedaan om de zorg voor gehandicapten vorm en inhoud te geven? Welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben wij doorgemaakt om deze zorg wettelijk te regelen.
En zo kwam ik tot de toespraak met de titel van Ds Martin Luther King;
IK HEB EEN DROOM.

Kern van mijn toespraak was:
De maatschappelijke verantwoording voor deze zorg zal ook in India niet snel geregeld zijn. De armoede en het niet productief kunnen zijn van deze mensen, zorgt ervoor dat zij achteraan in de rij aansluiten. Maar over 50 jaar zal ook in India de zorg wettelijk geregeld zijn. Maar dat kan alleen als jullie, ouders, je samenvoegen en invloed uitoefenen op allerlei terreinen. Er is een lange weg te gaan maar geloof in de toekomst.

Zo zijn de ouders nu in enkele deelstaten actief en worden gehoord door de politieke partijen.
Wij hebben aan die weg een bijdrage kunnen leveren en onderweg ook andere noodvragen met daden kunnen beantwoorden. De lijst wordt steeds langer dankzij de vele gulle gevers. Om een indruk te geven:
- bouw van 6 centra/ scholen voor verstandelijk gehandicapte kinderen/ jong volwassenen (Trivandrum - Erumely – Cochin/Kanjirikkapilly - Guntur - Anakkara - Denduluru)
- bouw van 2 huizen voor 24 uur zorg ( Cochin/Kanjirikkapilly - Anakkara)
- vele waterprojecten in regio Guntur
- bouw van 2 basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs (Thekkalapadu- Attaluru- Thummapudi )
- aanschaf van vissersboten na de tsunami
- op 4 plaatsen een autobus gekocht voor vervoer van gehandicapte kinderen naar de centra/scholen
(Cochin/Kanjirikkapilly - Guntur - Erumely - Kindangoor - Fort Cochin)
- aankoop autoriksja Guntur
- ondersteuning Cottolengoschool ( Fort Cochin)
- bouw van sanitaire voorzieningen op vele scholen
- ondersteuning oudervereniging
- ondersteuning enkele zeer arme families met een gehandicapt kind
- bouw van stenen huizen ter vervanging van slums in regio Guntur

Zorg voor verstandelijk gehandicapten
Ook in het nieuwe jaar 2011 blijven wij dromen, maar ook vooral woorden in daden omzetten. In samenwerking met de lokale vastenaktie werkgroep en Cordaid gaan we in een deel van Maas en Waal de opbrengst van de vastenaktie aanwenden om de zorg verder te ontwikkelen in vooral de oostkust van India. In parochies en op scholen zullen we ons verhaal vertellen. Doel is om € 50.000 in te zamelen waarmee we de ontwikkelingen in de zorg verder willen vorm geven. Dit veelal samen met de Franciscan Clarist Congregation (FCC) zusters. Zij zijn voor ons een zeer betrouwbare gesprekspartner met wie we 3 van de gerealiseerde 6 centra gebouwd hebben.

Verminderen van aantal slums
Daarnaast proberen we ook aandacht te geven aan andere noden. Want alhoewel de gehandicapte kinderen onze hoogste prioriteit hebben, zijn we soms in de gelegenheid, ook andere hulpvragen te beantwoorden. Zo hebben we in 2009/2010 ook enkele slums kunnen opruimen door aan 85 families een huis te geven in de communities van Katipapala en Oleru. Onze bijdrage was € 500 per huis, de Indiase overheid betaalde ruim € 600, de familie zelf ruim € 100. Dit grote bedrag kunnen ze ook verdienen door zelf mee te helpen de bouw te realiseren.

Verantwoording
Naast fysieke controle ter plaatse ontvingen we ook regelmatig een tussendoor bericht. Zoals in juli:
Construction of 50 houses at Katipapala Colony – Pedapalakalur Village, at the outskirts of Guntur City
The construction is going very fast, within two months, the construction of 50 houses may be completed up to the roof level. Government subsidy is ready. There will not be any problem to complete the construction of 50 houses to the poorest families of Katipapala.

Construction of 35 houses to the flood affected village, Oleru
The construction is going on very fast. With the Government special package and your kind assistance. The Government insists to complete it as early as possible.

Vervolgens werd na een vertraging door de moesson dan toch het doel bereikt en ontvingen we dit dankbericht:
As regards to the Katipapala slum, Guntur, let us thank the Lord for the inspiration of the Indian Government, readiness to support the construction of houses, stated by your generous support. The Indian Government has recognized our service, to these people living in a miserable life condition. All gratitude goes to you because when I introduced them to you without any hesitation you came to their assistance. Thank you and the team of Netherlands. You are the foundation stone for this Katipapala slum, Guntur.

Toekomst
Maar onze droom gaat verder. Dit mailbericht gaat naar 300 adressen. Het zou zomaar kunnen dat ieder adres een klein bedrag over maakt. Voor elke € 500 kunnen we weer een familie een huis geven. Want zo weinig kost een eenvoudig huis. Arbeid is goedkoop als er veel armoede is. Volgens de VN leeft meer dan 40 % van de mensen in India van minder dan €1.00 per dag. (Bron Dagblad de Gelderlander 24 juli 2010) Een tweede huis te bezitten waar anderen in wonen, waar je geen belasting en verzekering voor hoeft te betalen, waar anderen ook hun feestmaand kunnen vieren. Dat is ook een DROOM. En wil je tijdelijk in je 2de huis in India wonen, laat het mij dan even weten, dan regelen we dat toch. Je bent er van harte welkom. Er wonen meer dan 1,1 miljard mensen en zij leven in vrede met elkaar. Er is respect voor elkaar en is o.a. te lezen in een gebed voor het welzijn van allen:

O Heer, geef mij dan
het hart van Boeddha
de hersenen van Shankara
het lichaam van Mahammad
de zuiverheid van Zoraoster
de vergeving van Jezus
de onverschrokkenheid van Vivekananda
het goddelijke ervaring van Ramatirtha
en de geweldloosheid van GandhiOf zoals Gandhi zei;
De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht."
Zo droom ik nog steeds dat wij die meerwaarde kunnen zijn om onze rijkdom te verdelen en aan hen terug te geven wat wij teveel ontvangen.

Als wij de bron zijn in plaats van vergiet,
Als wij zaad zijn in plaats van silo’s
Als wij koren zijn in plaats van kaf
Als wij leven geven in plaats van nemen
Als wij samen denken in plaats van alleen
Als wij de zon en warmte zijn in plaats van donker en kilte
Als wij zuinig zijn in plaats van spilziek met onze bronnen
Als wij in plaats van cynisch royaal zijn met onze hoop
Vrijgevig met onze liefde en trouw
Dan zal ’t gaan stromen en die andere wereld ontstaan.

Binnenkort vertrekken we weer naar India om alle, mede door ons gerealiseerde, projecten te bezoeken en te inspecteren. Tevens kunnen de nieuwe hulpvragen besproken worden. Daarbij zou het heel mooi zijn als we bij voorbaat weten dat er nog extra gelden beschikbaar zijn. De feestdagen zijn nog iets verder weg, dus een mooi moment om iets van de uitgaven van straks nu te delen met hen.