Nieuwsbrief voorjaar 2014

Op 3 maart bestaat de stichting 15 jaar en we mogen vaststellen dat de oorspronkelijke doelstelling aardig inhoud heeft gekregen. Zo kwamen er dagcentra en scholen voor verstandelijk gehandicapte kinderen, woongelegenheid voor verstandelijk gehandicapte meisjes en jongens, vervoersmiddelen, schoon drinkwater en bouw van sanitaire voorzieningen, scholen voor regulier onderwijs, kleinschalige vrouwenprojecten, vissersboten en huizen na de tsunami, lesmateriaal/muziekinstrumenten/ fysiotherapiemateriaal, etc. Dit alles was mogelijk dankzij de vele donaties en acties. Dat heeft in totaal ruim Euro 900.000 gekost. Een koopje voor Nederlandse begrippen maar voor veel kinderen en vrouwen in India een echte stap in de toekomst. Wil je de oorzaak kennen van hun achterstand, kijk dan naar de huidige situatie. Wil je de toekomstige situatie veranderen, kijk dan eens naar de huidige achterstand.

Kijken we terug op het jaar 2013 dan zien we de volgende resultaten:

Inkomsten
Giften € 48784,88
Resultaat verkoop € 187,93
Rente € 305,60
Totale inkomsten € 49.278,41

Uitgaven
Projecten € 54.190,00
Inkopen fysiotherapie € 304,38
Bankkosten € 180,79
Website € 162,93
Administratiekosten € 39,00
Totale uitgaven € 54.877,10

Wat hebben we met het geld kunnen doen?

Projecten:
-Afronding bouw en inrichting school Selapadu € 10.600
-Verbouw en uitbreiding school Perecherla € 13.990
- Schoon drinkwater project Chiluvuru € 9.371
- Körverhome (20 verstandelijk gehandicapte meisjes) € 3.270
- Afronding bouw 1ste verdieping Herma huis € 6.000
(18 verstandelijk gehandicapte jongens)
- Inrichting Poli en vrouwen project (rijstvelden en slangenbeten) € 3.540
- Solarsystem en fysiotherapie € 5.214
- Ondersteuning arme families € 850
- Ondersteuning Aids patiënten € 200
- Aankoop laptop St. Ann sisters € 545
- Meubilair dagcentra Erumely en Anakkara € 610
Totaal projecten € 54.190

Doordat de inkomsten iets tegenvielen hebben we een bedrag uit onze geringe eigen middelen moeten bijpassen, in totaal was dat € 5598,69.

Waar willen we dit jaar 2014 voor gaan?

Allereerst de inrichting van de door ons gebouwde school in Perecherla. De kosten voor de inrichting van 4 klaslokalen zijn ongeveer € 5200. Een deel van dat geld hebben we reeds in december bij elkaar gekregen.

Verder willen we aan 125 kinderen de kans geven onderwijs te volgen door hen een soort studiebeurs voor enkele jaren te geven voor boeken, schrijfmateriaal, zo nodig kosten openbaar vervoer en schooluniform. Concreet gaat het om kinderen van 10 tot 15 jaar voor de secundary school en kinderen van 16 tot 18 jaar voor de secundary higher school. De kosten voor één kind zijn tussen de Euro 62,50 en Euro 125 per jaar. Per jaar is hiervoor nodig € 8437,50.

Verder vragen de door ons gebouwde huizen (Herma home en Körver home) voor verstandelijk gehandicapte kinderen en jong volwassenen elk jaar een gering bedrag om de dagelijkse dingen te kunnen betalen. Kosten ongeveer € 4.000.

Ook is er nog de aanvraag voor een nieuwe primary school in Mary Priya Nagar in het dorp Gorantla in de deelstaat Andhra Pradesh. Schatting van kosten € 50.000. Wij weten nog niet het exacte bedrag omdat we pas een begroting van de aannemer vragen als we een echte kans hebben het te kunnen realiseren. Anders ontstaan verwachtingen die we niet kunnen waarmaken en bezorgen zo de kinderen een teleurstelling.

Tot slot is er nog de brandende vraag voor schoon drinkwater en toiletvoorzieningen voor de secundary school in Sattenapalli. De kosten hiervoor zijn € 16.868,75.

Al met al een ambitieuze doelstelling waarvoor € 84.506,25 nodig is.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd onze website raadplegen.

Ter overweging:
Goede daden stellen zonder dat de begunstigde het weet, zo handelt de edele mens.


Vriendelijke groet,

T. Sijbers,
voorzitter Stichting Kerala
www.stichtingkerala.nl NL35 RABO 1127.92.480