Nieuwsbrief voorjaar 2011

We zijn weer terug van twee reizen naar India. De eerst reis was vooral bedoeld als inspectie tocht naar alle projecten die wij vanaf eind vorige eeuw hebben gerealiseerd. De tweede reis met enkele sponsoren en bestuursleden, was meer op de inhoud gericht. Samen constateerden we dat onze investeringen meer dan de moeite waard zijn. Naast de materiële en financiële bijdragen is ook onze aandacht van groot belang. Contact houden met elkaar om zo ook een sociaalpsychologische ondersteuning te zijn. De meest in het oog springende activiteit was de opening van een basisschool in Thummapudi in de deelstaat Andhra Pradesh. Deze school is grotendeels gebouwd dankzij de donatie van een familie. De kinderen worden naar school gehaald door ze dagelijks een maaltijd aan te bieden. Deze bestaat uit 100 gram rijst, 50 gram curry, maandag en vrijdag een glas melk en op woensdag een ei. Door de kinderen onderwijs te geven, ontstaat er bij de nieuwe generatie enige kennis en dus de mogelijkheid van een andere toekomst.

St.Ann sisters in Guntur
We kijken echter niet alleen achterom, maar vooral vooruit. Zonder onze steun zouden een aantal projecten niet gerealiseerd kunnen worden. Zo is er de vraag vanuit de St. Ann sisters uit Guntur om een kleine autobus. In 2006 zijn we met hen gestart om de opvang van kinderen mogelijk te maken. Daartoe is er voor de duur van twee jaar de bovenverdieping van een huis gehuurd. In de tussentijd waren er voldoende middelen ingezameld om een school te bouwen. Het succes is boven verwachting. De goede kwaliteit van onderwijs heeft er zorg voor gedragen dat de school een aanzuigende werking heeft. Kinderen met een verstandelijke beperking en kinderen welke doof zijn bezoeken de school, die inmiddels 142 leerlingen telt. Grootste probleem is nu echter het vervoer. De meeste leerlingen moeten thuis worden opgehaald hetgeen ’s morgens en ‘s middags zoveel tijd vraagt dat ze een deel van de schooluren missen. Ook kunnen daardoor een aantal kinderen niet naar school. Wij willen hen graag deze autobus geven. De gevraagde autobus heeft 24 zitplaatsen en kost RS 888.416, omgerekend € 14.806,93. Dit vervoermiddel zal de huidige en toekomstige problemen aanzienlijk oplossen.

Vastenactie
In samenwerking met Vastenactie/Cordaid willen we in totaal € 50.000 bijeen brengen voor de verschillende projecten voor kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke handicap. De meeste projecten vinden plaats onder regie van de FCC sisters. Met deze congregatie hebben we een goede, vertrouwensvolle relatie opgebouwd. Samen hebben we in Erumely, Anakkara en Denduluru scholen/ centra gerealiseerd waar nu zo’n 200 bezoekers dagelijks onderwijs en het aanleren van vaardigheden krijgen aangeboden. Deelname aan dit project is toegezegd door verschillende scholen. Concreet doen mee basisschool De Leeuwenkuil uit Beneden Leeuwen, De Maria school uit Boven Leeuwen, De Octopus uit Horssen, De Laak uit Wamel, St. Lambertus school uit Maasbommel, De St. Victor school uit Afferden, en De Kleurencirkel uit Druten Zuid en De Oversteek uit Dreumel. Daarnaast is er ook de toezegging van de R.K. Parochies uit de regio. Enkele bestuursleden zullen een actieve bijdrage leveren om middels deze actie het beoogde doel te bereiken.

Cochin
De Cottolengo sisters in Fort Cochin, waar onze voorouders ooit de baas speelden en de kruiden haalden, vragen om ondersteuning om hun huis te renoveren. Het onderkomen is dermate versleten dat het regenwater gedeeltelijk vrij spel heeft. In het huis worden 27 meisjes c.q. jonge vrouwen met een handicap opgevangen. De kosten zijn geraamd op € 14.000

Ouderparticipatie
Ook willen we de ouderparticipatie ondersteunen middels een klein bedrag. Na meer dan 10 jaar knokken is het hen nu gelukt daadwerkelijk gehoor te vinden bij de politiek verantwoordelijke personen. Dat wil zeggen in de deelstaten Kerala en Tamil Nadu. Nog niet in alle andere deelstaten, maar het begin is er. De inkomsten van de deelstaten bestaan o.a. uit de voertuigen belasting, de toeristen belasting, een deel van de BTW. Zij geven nu 3% van dit inkomen aan de welzijnssector. Dit is natuurlijk dik onvoldoende. Maar de ouders zijn erg tevreden en trots dat de politieke deur voor hen daadwerkelijk is open gegaan.

Krottenwijken
Ook hebben we wederom een bezoek gebracht aan de allerarmste mensen die in de slums wonen. Als bestuur hebben we besloten om ook dit jaar, daar waar het mogelijk is, een bijdrage te leveren om in 1 á 2 kolonies eenvoudige stenen huisjes te bouwen. Kosten zijn € 1250 per huisje. De Indiase overheid betaalt hiervan € 600, de toekomstige bewoners € 150(wat ze doormiddel van helpen bij de bouw van de huizen verdienen) en voor ons resteert dan € 500. De mensen werken vooral in de landbouw bij de oogst van katoen, chilly’s en rijst, de belangrijkste producten in dit deel van India. Zij verdienen daar RS 100 per dag mee, ongeveer € 1,50.

Tot slot
Als bestuur hebben we het voornemen om dit jaar voor bovengenoemde projecten in totaal € 80.000 bijeen te brengen . Geen geringe opgave, maar wij willen er voor gaan. Samen hebben we al veel bereikt, maar in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen is het voor ons steeds moeilijker om gelden in te zamelen. De grote fondsen hebben ten gevolge van het veranderde overheidsbeleid minder ruimte om ons te steunen. Jammer is dat omdat wij echt zeer direct werken. In de 12 jaar dat we nu bestaan hebben wij onze stichtingskosten zeer laag kunnen houden. Deze waren tussen de 0,24% en 1,01%, gemiddeld over alle jaren 0,43%. Deze kosten bestaan uit bankkosten, kosten website, notariskosten en kosten Kamer van Koophandel. We hebben gelukkig nog steeds geen declaratieformulieren. Kortom ook iedere nieuwe donatie gaat voor 99,57% naar het beoogde doel. Mogen we op vele donaties rekenen?

Voor meer informatie kan onze website worden geraadpleegd. Heeft iemand ideeën om ons op een andere manier te ondersteunen dan horen we dat graag.